• Strona Glówna
  • Jakie wyzwania czekają na menadżerów projektów? Jak sobie z nimi poradzić?

Jakie wyzwania czekają na menadżerów projektów? Jak sobie z nimi poradzić?

Każdy menadżer projektów musi ciągle analizować podejmowane decyzje, przewidywać sytuacje, które mogą wpłynąć na brak powodzenia projektu oraz wdrażać rozwiązania, które w dłuższej przyniosą oczekiwane rezultaty.

Projekty nierealizujące celu biznesowego

Częstym błędem popełnianym przez menadżerów jest wdrażanie projektów, które wiążą się z małym ryzykiem, dają możliwość zdobycia uznania u szefów, ale niestety nie rozwiązują żadnego problemu. Droga na skróty nie jest jednak opłacalna w dłuższej perspektywie. Choć projekt uznany zostaje za sukces, firma pozostaje nadal z nierozwiązanym problemem biznesowym.

Najważniejsza w tej profesji jest skuteczność, wprowadzanie realnych zmian na rynku biznesowym oraz rozwój firmy. Na studiach podyplomowych MBA można zdobyć wiedzę, jak budować portfel projektów i jak nimi zarządzać, aby faktycznie wpływały na progres przedsiębiorstwa.

Brak jasnych zasad, celu i zakresu zadań

Zespół może działać efektywnie tylko wtedy, gdy wie, po co realizuje określone zadania. Jeżeli menadżer nie ustali celu i konkretnego zakresu działań, które mają doprowadzić do sukcesu projektu, podwładni będą mieli przeświadczenie, że ich trudy mogą pójść na marne. Akademia Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej dostarcza techniki pozwalające na skuteczne zarządzanie działaniami własnymi, jak i całego zespołu. Menadżer uczy się budować osobisty autorytet, a jednocześnie poznaje techniki zarządzania pracą zespołu.

Zbyt wiele osób do pracy

Niektórzy menadżerowie w obawie przed blamażem, starają się zaangażować w realizację projektu jak najwięcej osób. Jeżeli jedna osoba nie podoła zadaniu, przekazują wytyczne innej. Wprowadza to jednak bardzo duży zamęt, podkopuje pewność siebie współpracowników i sprawia, że nikt do końca nie wie, jakie są jego zadania. To skutecznie utrudnia zrealizowanie projektu.

Profesjonalny menadżer ma umiejętność dobierania specjalistów, którzy najlepiej poradzą sobie z realizacją konkretnego projektu. Im mniejszy zespół, tym łatwiej jest podjąć konkretne decyzje, przeprowadzić stosowne analizy i wyeliminować ewentualne błędy.