• Strona Glówna
  • Jak AI wpłynie na rynek pracy? Jak nowoczesny menedżer powinien przygotować się do zmian?

Jak AI wpłynie na rynek pracy? Jak nowoczesny menedżer powinien przygotować się do zmian?

Rozwój sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii cyfrowych ma ogromny wpływ na niemal wszystkie aspekty codziennego życia. Nie pozostaje bez wpływu również na rynek pracy. Wdrażanie systemów opartych na AI niesie ze sobą szansę zwiększenia konkurencyjności firm, a także rozwijania biznesu w zupełnie nowych obszarach. Z drugiej strony jednak istnieją obawy, że zdolne do uczenia się maszyny w niedługim czasie wyprą z rynku pracy wiele tradycyjnych zawodów, powodując falę bezrobocia. Jak do zmian przygotować może się nowoczesny menedżer?

Czym jest AI i jak może wpływać na rynek pracy?

Sztuczna Inteligencja (AI, Artificial Intelligence) to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, obejmująca robotykę, analizę i modelowanie sieci neuronowych, a także tworzenie modeli zachowań inteligentnych, czyli odwzorowujących ludzkie procesy kognitywne. Działania naukowe w obszarze AI opierają się na modelach, systemach algorytmów i mocy obliczeniowych oraz wykorzystywaniu ich do budowy maszyn zdolnych do autonomicznego ulepszania własnych systemów, interakcji ze środowiskiem poprzez systemy sensorów, a także podejmowania zoptymalizowanych decyzji w oparciu o mechaniczne uczenie się. W praktyce oznacza to tworzenie i wdrażania systemów robotycznych i informatycznych, pozwalających na automatyzację wielu procesów związanych z prowadzeniem działalności biznesowej.

Dzięki AI możliwa jest automatyzacja produkcji oraz działań powtarzalnych, rutynowych, niewymagających rozbudowanych procesów kognitywnych. AI sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja i szybkość analizy danych, ale także powtarzalność pewnych czynności wytwórczych. Automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych pozwalają na większą powtarzalność uzyskiwanych wyników, wyższą produktywność, a także prostsze i skuteczniejsze metody kontroli jakości.

Sztuczna inteligencja już obecnie zastępuje pracowników pierwszej linii w zakładach wytwórczych różnych branż. Roboty mogą stanowić nowoczesne narzędzie dla specjalistów lub całkowicie eliminować konieczność obsługi przez człowieka.

Sztuczna Inteligencja – szansa na dynamiczny rozwój czy ryzyko bezrobocia?

Analitycy rynku pracy nie są zgodni co do długofalowego wpływu rozwoju sztucznej inteligencji na strukturę zatrudnienia i możliwości rynkowe firm w różnych branżach. Zwykle uważa się, że w pierwszej kolejności technologie rozwijane w oparciu o AI będą w stanie wyeliminować pracowników produkcyjnych o niższym wykształceniu, wykonujących powtarzalne czynności (np. przy taśmach produkcyjnych). W przypadku wielu branż, część z tych prac już od jakiegoś czasu wykonywana jest przez zautomatyzowane linie robotów. Tak jest na przykład w zakładach motoryzacyjnych, gdzie zastosowanie robotów zapewnia lepszą jakość, wydajność i powtarzalność efektów działań.

Sztuczna inteligencja ma również szerokie zastosowanie w przypadku konieczności prowadzenia analizy i obróbki znacznej ilości danych. Z tego powodu rozwiązania AI są coraz częściej wykorzystywane w laboratoriach naukowych i medycznych, instytucjach finansowych, a także do optymalizacji procesów decyzyjnych w zarządach największych firm. Rozwój nowoczesnych technologii stanowi niewątpliwie szansę na rozwój dla wszystkich firm, przyczyniających się do opracowywania, wdrażania i nadzorowania funkcjonowania nowych rozwiązań. Może spowodować jednak zmniejszenie zapotrzebowania na pracę ludzi w dziedzinach niewymagających kreatywności czy rozbudowanych operacji kognitywnych. Z drugiej strony wydaje się, że utrzymanie swojej dotychczasowej pozycji rynkowej będzie możliwe dzięki uczeniu się i rozwijaniu umiejętności cyfrowych. Maszyny z pewnością jeszcze przez jakiś czas nie zastąpią lekarzy, fryzjerów, nauczycieli nauczania początkowego, mechaników samochodowych ani murarzy, jednak w wielu obszarach mogą stanowić cenne uzupełnienie kompetencji i możliwości człowieka.

Jak przygotować się do zarządzania biznesem w dobie AI?

Wdrażanie systemów opartych na działaniu sztucznej inteligencji wymagać będzie od menedżerów firm nie tylko umiejętności zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, ale również zdolności do planowania i nadzorowania narzędzi AI. Rozwiązaniem dla specjalistów, którzy muszą nabyć umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi Data Science, a także chcą zapoznać się z możliwościami, jakie dają rozwiązania IT w różnych obszarach działalności biznesowej są studia MBA Artificial Intelligence and Digital Transformation prowadzone przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Roczne studia podyplomowe pozwolą na zapoznanie się z najnowocześniejszymi technologiami IT i AI w kontekście zarządzania organizacją. Może to znaleźć bezpośrednie przełożenie na zwiększenie jej konkurencyjności rynkowej lub otwarcie zupełnie nowych ścieżek biznesowych. Poznanie i zrozumienie działania zawansowanych technologii opartych o sztuczną inteligencję pozwoli konstruować zoptymalizowane uzasadnienia biznesowe, projektować rozwiązania i tworzyć plany projektów dla przedsięwzięć wykorzystujących najnowocześniejsze technologie dla usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Takie proaktywne podejście do zmian zachodzących na rynku prący i w obszarze zarządzania pozwoli na maksymalne wykorzystanie możliwości tworzonych przez wdrażanie rozwiązań opartych o AI, przy jednoczesnej minimalizacji wiążących się z tym zagrożeń dla własnej organizacji.