Jak AI wpłynie na pracę nowoczesnych menedżerów?

Sztuczna inteligencja wywołała ogromne zamieszanie prawie w każdym aspekcie naszego życia. Szczególnie głośnym echem AI odbiła się na rynku pracy. I choć rozwój technologii uprościł proces wytwarzania, a także zwiększył wydajność produkcji, to jednak coraz więcej słychać negatywnych głosów odnośnie co do jej „szkodliwej” działalności. Otóż wiele osób obawia się redukcji etatów i likwidacji części zawodów, które mogą zostać zastąpione przez inteligentne maszyny.

O tym, jaki wpływ będzie miała AI na pracę nowoczesnych menedżerów, przeczytasz poniżej.

Sztuczna inteligencja i jej możliwości

AI to zdolność maszyn do uczenia się, rozumienia czy planowania. Obecnie jest to jedna z najbardziej przyszłościowych i najszybciej rozwijających się dziedzin. Jej działania opierają się na modelach, systemach algorytmów i mocy obliczeniowych, które służą do budowy maszyn, ulepszania systemów własnych, a także podejmowanie decyzji poprzez proces uczenia.

Choć wiele osób obawia się jej negatywnego wpływu na przyszłość, to już dziś wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie bez niej funkcjonować. Odpowiednie wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji jest w stanie skrócić czas pracy, uprościć jej przebieg, a także zmniejszyć koszty produkcji.

Obowiązki współczesnego menedżera

Obecnie menedżerowie dużych firm mają bardzo szeroki zakres obowiązków. To stanowisko musi pełnić trzy nierozłączne funkcje: interpersonalną, informacyjną i decyzyjną.

Przede wszystkim osoba zarządzająca musi być wizjonerem, kierować się innowacyjnością, strategią oraz konkurencyjnością, a także wprowadzać nowe, światowe trendy. W kwestii informacyjnej lider musi nieustannie monitorować otoczenie w celu poszukiwania nowych danych, a także skutecznie nimi zarządzać. Z kolei w funkcji decyzyjnej kierownik doskonali podległą mu jednostkę i przystosowuje ją do nowych warunków, stale szuka świeżych pomysłów, skutecznie reaguje na sytuacje kryzysowe, wykorzystując swoją wiedzę i intuicję, dysponuje zasobami, zatwierdza ważne decyzje dotyczące jednostki, analizuje wpływ jednej decyzji na drugą, biorąc pod uwagę strategię organizacji i różnego rodzaju kalkulacje.

Tak szeroki zakres obowiązków menedżerskich sprawia, że sztuczna inteligencja w żaden sposób nie jest w stanie zastąpić liderów danej organizacji. Wręcz przeciwnie, osoby zarządzające bardzo często szukają wsparcia w nowoczesnej technologii.

W jakich dziedzinach AI może pomóc nowoczesnemu menedżerowi?

Kierownik, który chce podejmować skuteczne decyzje, musi bardzo szczegółowo analizować strukturę organizacji, a także wszystkie dane mające wpływ na jej działanie. I to właśnie w tej dziedzinie sztuczna inteligencja może odciążyć współczesnych menedżerów. Ponadto AI, dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego potrafi prognozować przyszłe trendy lub wyniki na podstawie analizy danych, zarówno tych historycznych, jak i aktualnych. Firmy i organizacje mogą lepiej zrozumieć i przewidzieć trendy, wzorce i wyniki, co z kolei pozwala na bardziej efektywne planowanie i podejmowanie decyzji.

Prognozowanie ma szczególne zastosowanie w przewidywaniu trendów sprzedaży, zachowań klientów czy efektywności kampanii marketingowych. Przykładowo firmy mogą wykorzystać AI do analizy popytu na różne produkty, dzięki temu mogą lepiej optymalizować zakupy, zarządzanie zapasami i planowanie promocji. W finansach sztuczna inteligencja pozwala przewidywać trendy rynkowe, kursy walut czy zachowania inwestorów. Instytucje finansowe i bankowe przy jej użyciu mogą w łatwy sposób ocenić ryzyko kredytowe, prognozować niewypłacalność klientów lub analizować trendy na rynku akcji. Liderzy sektora rolno-spożywczego na podstawie analizy danych o warunkach pogodowych i stanu upraw mogą użyć technologii do prognozowania ilości plonów. Z kolei sektor zdrowia i farmacji może przewidzieć epidemię czy trendy związane z chorobami, wykorzystując do tego analizę danych demograficznych i zdrowotnych.

Gdzie przyszli menedżerowie mogą doskonalić swoje umiejętności?

Niestety nawet najlepiej działający system lub oprogramowanie bez odpowiednio przeszkolonej do tego osoby nie będzie w stanie spełniać swojej funkcji. Zarówno ludzie, jak i maszyny mogą popełniać błędy, dlatego sztuczna inteligencja wymaga nie tylko znajomości jej działania, ale również kompetencji lidera w zakresie kontroli i analizy uzyskanych danych.

W celu przygotowania menedżerów do korzystania z nowoczesnych narzędzi oferowanych przez AI opracowaliśmy program studiów podyplomowych MBA Artificial Intelligence, Finance and Technology. Studia te są skierowane do wszystkich specjalistów, menedżerów średniego szczebla, a także przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej.

W trakcie rocznej nauki studenci zdobywają niezbędną wiedzę i praktyczne kompetencje, które są kluczowe w wykonywaniu zawodu menedżerskiego i pokrewnych w tym umiejętności rozwiązywania złożonych problemów biznesowych z użyciem technik, metod i narzędzi Data Science, ich wykorzystania, zrozumienia zasad działania zaawansowanych technologii IT, konstrukcji uzasadnień biznesowych, projektowania rozwiązań i tworzenia planu projektu, a także poznania najlepszych praktyk realizacji zaawansowanych planów informatycznych.

Obecnie kierunek ten cieszy się ogromną popularnością przede wszystkim ze względu na praktyczny aspekt studiów, czyli zajęcia prowadzone w formie warsztatów, a także zajęcia wyjazdowe do firm stosujących nowe technologie i innowacje.

Współcześni menedżerowie w żaden sposób nie powinni obawiać się zastąpienia ich przez sztuczną inteligencję, natomiast w swojej pracy śmiało mogą korzystać z dobrodziejstw, jakie ona daje. Zbieranie danych, ich analiza, a następnie prognozowanie znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach, jednak współczesny menedżer musi zdobyć odpowiednie kwalifikacje, aby umieć prawidłowo wykorzystać je w praktyce.