Jacek Bełdowski


Doświadczenie zawodowe:

Jacek Bełdowski jest akredytowanym executive coach’em i mentorem EMCC na poziomie Practioner. Jako mentor, coach, trener i facylitator wspiera liderów i ich zespoły w rozwoju kompetencji przywódczych, komunikacji i osiąganiu celów w zespole. Przez 20-lat jako CEO w międzynarodowej korporacji zarządzał lokalnymi i globalnymi zespołami. Dobrze rozumie  szybko zmieniające się otoczenie biznesowe i wyzwania, które się z tym wiążą. Był członkiem zespołów menadżerskich, które transformowały biznes dostosowując jego organizację do radykalnych zmian w otoczeniu. Jest liderem, który wnosi do coachingu, mentoringu i zajęć ze studentami pasję i doświadczenie biznesowe. Ma dyplom magistra inżyniera z Politechniki Warszawskiej. Jest również absolwentem programów Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Advanced Management Program w IESE Business School oraz Diploma in Professional Coach-Mentoring w The Oxford School of Coaching & Mentoring.

Doświadczenie:

Właściciel | beldowski.eu — 2018 – obecnie
Executive coach, mentor, trener | Stibitz – 2020 – obecnie
CEO | partner, Content Tube — 2018 – 2020
VP Egmont Creative Solutions | Egmont Publishing — 2015 – 2017
SVP & Managing Director CEE | Egmont Publishing — 1998 – 2015
Dyrektor Zarządzający | Egmont Polska — 1995 – 1998
Manager Produkcji | Egmont Polska — 1992 – 1995
Właściciel | Wydawnictwo Penna – 1990 – 1992

Obywatelstwo:

polskie