dr Ilona Kalaszczyńska

Doświadczenie zawodowe:

Ilona jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską zrealizowała w Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School w Bostonie. Od 2010 r. jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM gdzie realizuje swoje zainteresowania badawcze z dziedziny inżynierii tkankowej/medycyny regeneracyjnej, biologii komórki. Dodatkowo jako kierownik kontroli jakości w Laboratorium Badawczym-Banku Komórek WUM czuwa nad jakością badanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATIMP) oraz wyjątku szpitalnego (HE-ATMP). W ramach działalności doradczej bierze udział w rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych z zakresu ATMP oraz wyrobów medycznych. Prelegentka na licznych szkoleniach i konferencjach o tematyce inżynierii tkankowej/medycyny regeneracyjnej. Jest autorką lub współautorką licznych publikacji oraz ocen klinicznych dla kilkudziesięciu wyrobów medycznych, autorem, kierownikiem i wykonawcą projektów badawczych finansowanych z publicznych oraz prywatnych środków.

Obywatelstwo:

polskie