Grzegorz Teresiński

Doświadczenie zawodowe:

Grzegorz Teresiński – Absolwent UMCS w Lublinie; wieloletni Wójt Gminy (4 kadencje), prowadzący firmę doradczo – consultingową od 2015r. Autor wielu publikacji o tematyce samorządowej z zakresu finansów publicznych oraz zarządzania kryzysowego. Ekspert w dziedzinie partycypacji społecznej realizujący działania w tym zakresie w ponad 30 JST. Redaktor Naczelny Wydawnictwa Panorama Lubelska (2015r.). Członek Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc. Konsultant, autor opracowań i tutor w projektach z zakresu „dostępności plus” oraz zarządzania usługami dziedzinowymi dla jednostek samorządu. Ekspert w obszarach związanych z Lokalnymi Grupami Działania.

Obywatelstwo:

polskie