• Strona Glówna
  • Główne obszary zarządzania strategicznego. Co powinien wiedzieć nowoczesny menedżer?

Główne obszary zarządzania strategicznego. Co powinien wiedzieć nowoczesny menedżer?

Stale zmieniająca się sytuacja gospodarcza oraz rosnąca konkurencja w niemal wszystkich branżach wymuszają na przedsiębiorcach dostosowanie się do zmieniających się warunków zewnętrznych, ale również wewnętrznych. Jedną z pomocnych metod w tym obszarze jest zarządzanie strategiczne, którego istotnym celem jest szukanie nowych kierunków rozwoju i korzystanie z dostępnych innowacji.

Czym jest zarządzanie strategiczne?

Zarządzanie strategiczne jest planem długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa, który wyznacza cele oraz kierunek zmian, dzięki czemu łatwiej jest podejmować kluczowe dla funkcjonowania firmy decyzje. Dzięki długofalowej strategii można lepiej przygotować się zarówno na sukcesy, jak i ewentualne porażki. Zarządzanie strategiczne powinno uwzględniać misję firmy, zasady jej działania, obejmować wszystkie aspekty prowadzonej działalności – od polityki kadrowej, przez zarządzanie finansami aż po strategię marketingową.

3 elementy zarządzania strategicznego

W skład zarządzania strategicznego wchodzą trzy obszary, z których każdy ma tak samo duże znaczenie dla uzyskania oczekiwanych efektów. Pierwszym krokiem jest wykonanie analizy strategicznej, kolejnym – właściwy projekt oraz wdrożenie strategii zarządzania, a ostatnim – kontrola strategii.

Analiza strategiczna pozwala na solidne zaplanowanie strategii działania. Polega na przeanalizowaniu wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, czynników, które przyspieszają rozwój, a także tych, które mają negatywne konsekwencje dla rozwoju firmy. Dzięki analizie strategicznej można ocenić, w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo, zarówno pod względem procesów wewnętrznych, jak i zewnętrznych – między innymi w porównaniu do konkurencji.

Wdrożenie strategii działania to kolejny etap, do którego menedżerowie i osoby zarządzające przedsiębiorstwem przechodzą dopiero wtedy, gdy mają pełną wiedzę na temat mocnych i słabych stron firmy, a także celów i wyników, jakie są do osiągnięcia w przyszłości. Wdrażanie strategii wymaga opracowania konkretnego, szczegółowego planu. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze to, co zostało zaplanowane, jest możliwe do wprowadzenia w życie. Na etapie wdrażania warto zachować elastyczność, aby w razie potrzeby móc dopasować się do zmieniającej się sytuacji czy nowych zjawisk, które mogą się pojawić, a które trudno było przewidzieć..

Kontrola strategii, czyli ostatni etap zarządzania strategicznego, to niezbędny element, aby móc ocenić, czy wdrożone działania faktycznie przynoszą efekty. Na tym etapie można również namierzyć błędy i nieścisłości, które w przyszłości należy wyeliminować lub skorygować.

Jakie korzyści daje zarządzanie strategiczne?

Dzięki zarządzaniu strategicznemu przedsiębiorstwo może lepiej przygotować się do podejmowanych działań, zarówno tych w bliskiej perspektywie, jak i wieloletniej. Taki model zarządzania korzystnie wpływa zarówno na kadrę zarządzającą, jak i szeregowych pracowników. Każdy wie, jakie są cele do osiągnięcia i jakimi metodami można do nich dotrzeć. A praca nastawiona na konkretny cel jest zdecydowanie bardziej efektywna niż wykonywanie codziennych obowiązków bez planu i długofalowej koncepcji.

Zarządzanie strategiczne ma również pozytywny wpływ na finanse firm. Długofalowe planowanie, także związane z wydatkami i kosztami, pomaga na dopasowanie budżetu do konkretnych potrzeb w danym momencie. Mając wiedzę na temat dużych wydatków w przyszłości, firma ma możliwość zmodyfikowania bieżącej polityki finansowej, zabezpieczając środki na przyszłość. Przedsiębiorstwa stosujące zarządzanie strategiczne rzadziej mają problemy z płynnością finansową

Nowoczesny menedżer stale się rozwija

Podobnie jak przedsiębiorstwa nie stoją w miejscu i stale ewoluują w kierunkach, jakie narzuca im sytuacja rynkowa, tak samo menedżerowie nimi zarządzający powinni rozwijać się na wielu polach. Zarówno wiedza zdobyta podczas kształcenia, jak i w czasie pracy zawodowej, może się okazać niewystarczająca w obliczu ciągłych zmian. Wiedza akademicka bywa nieprzydatna w praktyce, gdy konieczne jest działanie intuicyjne, duża elastyczność, umiejętność dopasowania do zmieniającej sytuacji, a także umiejętnego reagowania na kryzysy, które pojawiają się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Studia MBA dla menedżerów

Odpowiedzią na potrzeby nowoczesnych menedżerów, a także zatrudniających ich przedsiębiorców, są studia MBA, które dostarczają konkretnej wiedzy na temat zarządzania, tworzenia najlepszych rozwiązań biznesowych w oparciu o innowacje i stale zmieniające się koncepcje biznesowe. MBA to studia dla liderów – zwiększają kompetencje kadry zarządzającej, a co za tym idzie, zwiększają ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw. MBA Executive w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej to propozycja dla menedżerów, którzy chcą wzmocnić swoją pozycję w branży, zdobyć umiejętności niezbędne w stale zmieniającym się świecie biznesu, a także być liderami w swojej branży.