Gabriela Nguyen-Groza

Doświadczenie zawodowe:

Gabriela jest współprzewodniczącą Komisji ds. wynagrodzeń, nominacji i składu Zarządu ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs), organu reprezentującego członków Zarządu w Luksemburgu. Jest także wykładowcą w tym samym instytucie, a jej wykłady objęte są procesem certyfikacji ILA/INSEAD jako członek zarządu.

Doświadczenie Gabrieli obejmuje różne sektory i kraje, jako zaufany doradca zarządów, dyrektorów generalnych i ich zespołów wykonawczych. Jako Partner Zarządzający Amrop Luxembourg specjalizuje się w rekrutacji międzynarodowej (niezależni członkowie zarządu i kadra kierownicza C-Suite) oraz doradztwie w zakresie przywództwa, w tym w pracy z międzynarodowymi firmami w zakresie ocen zarządów i projektów dotyczących efektywności zarządów, planowania sukcesji, różnorodności, równości i włączenia oraz Zrównoważone przywództwo. Jest także starszym doradcą zarządu Women in Payments na region EMEA, globalnej sieci zrzeszającej kobiety pracujące w branży płatniczej, oraz starszym doradcą globalnego zarządu Neobrain, firmy działającej w sektorze HR opartej na sztucznej inteligencji.

Gabriela rozpoczęła karierę dziennikarską w Rumunii, gdzie studiowała prawo i dziennikarstwo. Uzyskała tytuł magistra nauk politycznych na Uniwersytecie na Sorbonie we Francji. Włada trzema językami: rumuńskim, angielskim i francuskim, a także włoskim, hiszpańskim, luksemburskim i arabskim.

Obywatelstwo:

rumuńskie