Rekrutacja

Rekrutacja

Executive MBA 2024-26

Wymagania formalne:

absolwenci studiów magisterskich 5 lat doświadczenia zawodowego (3 lata doświadczenia menedżerskiego).

lub absolwenci studiów licencjackich 8 lat doświadczenia zawodowego (3 lata doświadczenia menedżerskiego).

Znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Złożenie kompletu dokumentów

 


Wniosek on-line o przyjęcie na studia

Złóż wniosek o przyjęcie na studia MBA za pomocą modułu rekrutacja on-line.


 

Złożenie dokumentów

W przypadku gdy wszystkie dokumenty nie zostaną dołączone do wniosku rekrutacyjnego, prosimy o przesłanie ich drogą mailową: mba.rekrutacja@biznes.edu.pl


                                       

Test z języka angielskiego i test predyspozycji analitycznych (on-line)

Test z angielskiego – osoby, które przedłożą dokumenty potwierdzające zdany egzamin według standardu Cambridge, TOEFL, LCCI itp. na poziomie C1, dyplom ukończenia filologii angielskiej lub innych studiów prowadzonych w języku angielskim, mogą ubiegać się o zwolnienie z testu.

 

Test predyspozycji analitycznych – egzamin sprawdza podstawowe umiejętności analitycznego myślenia. Kandydat może zdawać test w języku polskim lub angielskim. Osoby, które mogą okazać zaliczony certyfikat GMAT są zwolnione z testu predyspozycji menadżerskich.

 


Rozmowy kwalifikacyjne

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna oceni kandydata/kandydatkę pod kątem doświadczenia w kierowaniu ludźmi, jego/jej motywacji i inicjatywy, a także perspektyw i planów na przyszłość. Ocenie zostanie poddana także ogólna prezentacja kandydata/kandydatki. Rozmowa prowadzona jest w języku angielskim.

 

 


 


Ogłoszenie wyników

Każdy z kandydatów zostanie telefonicznie poinformowany o wynikach rekrutacji. Ponadto wyniki zostaną potwierdzone w oficjalnej korespondencji przesłanej do kandydata/kandydatki pocztą.

 


 


Test psychologiczny

Po złożeniu dokumentów Szkoła proponuje kandydatom nieodpłatny opcjonalny test psychologiczny służący jako narzędzie feed-back’u odnośnie predyspozycji psychologicznych do pełnienia roli menedżerskich i przywódczych.

 

 


Wstępna ocena aplikacji

Oferujemy również wstępną, bezpłatną ocenę aplikacji kandydata/kandydatki przed przystąpieniem do procedury rekrutacyjnej.

 

 

 

Rekrutacja trwa!

>>>APLIKUJ TERAZ!

Aplikuj teraz

Język wykładowy: angielski

Tryb zajęć: stacjonarny
z elementami online

Liczba godzin zajęć: 515 h + ~272 h
opcjonalnych zajęć specjalizacyjnych


Początek zajęć: 11 października 2024


Godziny zajęć:
piątek: 18:00 – 21:15
sobota: 08:15 – 17:30
niedziela: 08:15 – 15:15


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

mbarekrutacja.biznes@pw.edu.pl

+48 22 234 70 89

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89