Rekrutacja

Rekrutacja

 

Wymagania formalne:

Tytuł magistra + 3 lata doświadczenia zawodowego lub tytuł licencjata/inżyniera + 5 lat doświadczenia zawodowego

Znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Złożenie kompletu dokumentów

 

Wniosek on-line o przyjęcie na studia

Złóż wniosek o przyjęcie na studia MBA za pomocą modułu rekrutacja on-line.

 

 

 

Złożenie dokumentów

W przypadku gdy wszystkie dokumenty nie zostaną dołączone do wniosku rekrutacyjnego, prosimy o przesłanie ich drogą mailową: mba.rekrutacja@biznes.edu.pl

 

                                       

 

Rozmowy kwalifikacyjne

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna oceni kandydata pod kątem doświadczenia w kierowaniu ludźmi, jego motywacji i inicjatywy, a także perspektyw i planów na przyszłość. Ocenie zostanie poddana także ogólna prezentacja kandydata. Rozmowa prowadzona jest w języku polskim lub angielskim.

 

 

Test z języka angielskiego i test predyspozycji analitycznych (on-line)

Test z angielskiego – osoby, które przedłożą dokumenty potwierdzające zdany egzamin według standardu Cambridge, TOEFL, LCCI itp. na poziomie C1, dyplom ukończenia filologii angielskiej lub innych studiów prowadzonych w języku angielskim, mogą ubiegać się o zwolnienie z testu.

 

 

Test predyspozycji analitycznych – egzamin sprawdza podstawowe umiejętności analitycznego myślenia. Kandydat może zdawać test w języku polskim lub angielskim. Osoby, które mogą okazać zaliczony certyfikat GMAT są zwolnione z testu predyspozycji menedżerskich.

 

 

 


Ogłoszenie wyników

Każdy z kandydatów zostanie telefonicznie poinformowany o wynikach rekrutacji. Ponadto wyniki zostaną potwierdzone w oficjalnej korespondencji przesłanej do kandydata pocztą.

 

 

 


Test psychologiczny

Po złożeniu dokumentów Szkoła proponuje kandydatom nieodpłatny opcjonalny test psychologiczny służący jako narzędzie feed-back’u odnośnie predyspozycji psychologicznych do pełnienia roli menedżerskich i przywódczych.

 

 

 


Wstępna ocena aplikacji

Oferujemy również wstępna, bezpłatną ocenę aplikacji kandydata przed przystąpieniem do procedury rekrutacyjnej.

 

 

 

webinar

Trwa rekrutacja na nową edycję!

Aplikuj teraz

Język wykładowy: angielski

Liczba godzin zajęć: 500 h + ok. 300 h
opcjonalnych zajęć specjalistycznych


Początek zajęć: 15 października


Godziny zajęć:
piątek: 18:00 – 21:15
sobota: 08:15 – 17:30
niedziela: 08:15 – 15:30


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

mba.rekrutacja@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 33
+48 607 670 621

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89