Edyta Grabowska

Naczelnik Wydziału Standardów Taborowych, PKP Intercity S.A.

OMAWIANE STRATEGIE WDRAŻAŁAM OD RAZU

Studia podyplomowe Total Design Management pozwoliły mi na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania procesem wzorniczym, a wszystko to za sprawą ciekawych zajęć z najlepszymi wykładowcami, którzy potrafili zainteresować treścią wykładów wszystkich słuchaczy. Zajęcia były na tyle inspirujące, że wiele omawianych strategii, procesów itp. wdrażałam od razu w swojej firmie, bo – jak się okazało – przy użyciu technik design thinking (i nie tylko) można zaprojektować wszystko, nie tylko rzecz, lecz także m.in. usługę. Część warsztatowo-praktyczna pod okiem prof. Marka Adamczewskiego pozwoliła nam na przećwiczenie i utrwalenie wiedzy, przez co egzamin końcowy był czystą przyjemnością. Czy zapisałabym się na te studia po raz drugi? Zdecydowanie tak – były wyjątkowo przyjemne!”