Dział finansowy

tel.: 22 234 70 47, 22 234 70 12

Elżbieta Stabińska – Pełnomocnik Kwestora
elzbieta.stabinska@biznes.edu.pl

Angelika Marek
angelika.marek@biznes.edu.pl

Emilia Litwiniec
emilia.litwiniec@biznes.edu.pl