dr Witold Wrona

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe: Witold Wrona jest założycielem i współwłaścicielem firmy HealthQuest, zajmującej się konsultingiem w obszarze oceny technologii medycznych, współautorem ponad 200 raportów HTA.

Z wykształcenia jest lekarzem, absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, doktorem nauk farmaceutycznych. Posiada specjalizację ze Zdrowia Publicznego. Ukończył studia magisterskie na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego oraz International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Brał udział w tworzeniu wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT dla leków i wyrobów medycznych. Prowadzi kursy specjalizacyjne dla lekarzy z ekonomii zdrowia. Jest autorem licznych doniesień z ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno w czasopismach zagranicznych jak i polskich.

Obywatelstwo:

polskie