dr inż. Tomasz Kowalak

Doświadczenie zawodowe:

Od 1978 do 1998 w Instytucie Energetyki (IEn), Warszawa. W latach 1983-1990 kierownik Laboratorium Wysokich Napięć, od 1991 sekretarz naukowy Instytutu Energetyki. Od 1998 do 2019 zatrudniony w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE): w latach 2000–2013 dyrektor Departamentu Taryf, w latach 2013 – 2016 kierownik Centrum Rozwoju Inteligentnych Sieci, a później radca Prezesa URE w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Współautor pierwszego wydania kompletu aktów wykonawczych (rozporządzeń) do ustawy Prawo Energetyczne.

Współautor szczegółowych zasad zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej i paliw gazowych oraz zasad uzgadniania projektów planów rozwoju przedkładanych Prezesowi URE przez przedsiębiorstwa sieciowe (operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych). Od 2006 aktywny w obszarze implementacji w Polsce inteligentnego opomiarowania / inteligentnych sieci, autor czterech Stanowisk Prezesa URE (2011 – 2013), odnoszących się do wymagań funkcjonalnych dla infrastruktury inteligentnego opomiarowania, modelu rynku informacji pomiarowej oraz zasad regulacji dla inwestycji w inteligentne opomiarowanie.

Ekspert energetyczny Collegium Civitas, wykładowca zagadnień taryfowych i inteligentnych sieci w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie w IEO na stanowisku – ekspert ds. energii elektrycznej, regulacji i taryf.

Obywatelstwo:

polskie