Cyberbezpieczeństwo – główne obszary działań

Nowa wiedza i umiejętności zdobyte przez kadrę zarządzającą z zakresu cyberbezpieczeństwa mają dziś kluczowe znaczenie dla wielu procesów zachodzących w globalnych firmach. Hakerzy wykorzystują coraz skuteczniejsze metody wykradania danych, budują sieci, którym trudno jest się przeciwstawić. Menedżer ds. cyberbezpieczeństwa musi posiadać kompetencje niezbędne do zarządzania zespołem specjalistów IT.

Cyberbezpieczeństwo ma obecnie kluczowe znaczenie w budowaniu strategii każdej nowoczesnej firmy. Firmy zaczęły dostrzegać, jak dużym zagrożeniem jest internet, niekontrolowany przepływ danych, a także brak kontroli nad procesami odbywającymi się w chmurze.

Zaprowadzając porządek w organizacji i przywiązując należytą uwagę do cyberbezpieczeństwa jako jednego z najważniejszych ogniw w strukturze firmy, uda się prowadzić działalność bezpieczną, bez narażania klientów na wyciek danych.

Zarządzanie zespołem ds. cyberbezpieczeństwa

Zespół ds. cyberbezpieczeństwa ma strategiczne znaczenie w strukturze każdej firmy. Prawidłowe nim zarządzanie umożliwia zadbanie o całokształt bezpieczeństwa firmy. Niezbędna jest do tego interdyscyplinarna wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ale także wymagane jest zaznajomienie się ze standardami, normami i ryzykiem w cybernetycznym świecie. Trzeba mieć również świadomość, że te zagrożenia regularnie zmieniają się. Nieustannie należy śledzić nowe trendy, tak samo jak nowe metody pracy hakerów.

Cyberbezpieczeństwo nieustannie się rozwija, pojawiają się nowe obszary, na których w szczególności należy się skupić.

Opracowanie zasad i procedur mających wpływ na zabezpieczenie sieci firmowej

Sieci firmowe, w momencie pojawienia się internetu, stale są narażane na nowe niebezpieczeństwa. Nieustannie podlegają atakom, muszą chronić dane personalne klientów, ważne umowy, dokumentacje. Studia z zakresu cyberbezpieczeństwa bardzo mocno kładą nacisk na kształtowanie specjalistów, którzy w umiejętny sposób potrafią opracować zasady i procedury, dzięki którym specjaliści IT mogą realizować założenia zapewniające pełne bezpieczeństwo w cyfrowym świecie.

Stanowiska kierownicze w dziale cyberbezpieczeństwa mają tak samo duże znaczenie jak realne wykorzystywanie wiedzy przez specjalistów IT. Często to od ich decyzji zależą nakłady finansowe na ten obszar działalności firmowej. Studia z zakresu cyberbezpieczeństwa przygotowują menedżerów do wyzwań, które przynosi rewolucja cyfrowa.

Cyberbezpieczeństwo a praca zdalna

Od marca 2020 roku wiele firm pracuje w trybie zdalnym lub hybrydowym. Choć pandemia koronawirusa nieco odpuściła, nadal jest wiele korporacji utrzymujących model delegowania obowiązków na odległość. To jednak wiąże się z nowymi wyzwaniami, a specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa zostali tak naprawdę rzuceni na głęboką wodę, gdy pracownicy masowo otrzymywali do użytku w swoich domach sprzęt firmowy. Jak zabezpieczyć sieć, która działa tak naprawdę bez żadnych ograniczeń, z dowolnego miejsca, trudnego do skontrolowania?

Firmy od dłuższego czasu zmagają się z coraz większą falą cyberataków. Wirusy atakują przede wszystkim skrzynki pocztowe pracowników, a trend znacznie nasilił się wraz z wybuchem pandemii. Najczęściej pojawiają się próby wykradania haseł pracowników lub tajnych danych. Obowiązkiem specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa jest obecnie zamykanie luk, przez które hakerzy swobodnie wchodzą do najważniejszych struktur firmowych.

Działania na tak szeroką skalę, jakie są obserwowane od początku 2020 roku wymagają profesjonalnego zarządzania, skrupulatnego koordynowania prac, selekcji specjalistów, jak i wyczuwania potencjalnych zagrożeń, które nieustannie czyhają na ważne struktury firmowe. Niemniej ważne jest regularne szkolenie pracowników z cyberbezpieczeństwa, jak i przypominanie o regularnym wykonywaniu kopii zapasowych najważniejszych dokumentów firmowych.

Dobrą praktyką jest regularne testowanie wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa poprzez kontrolowane wymuszanie dostępu do danych. Sprawdza to czujność pracowników, wyczula i przypomina im o zagrożeniach.

Silna kadra zarządzająca to podstawa cyberbezpieczeństwa w każdej firmie

Specjaliści IT działający pod kontrolą menedżerów, którzy ukończyli studia z zakresu cyberbezpieczeństwa to najlepsza praktyka, jaką można zastosować w nowoczesnej firmie, by zapewnić efektywne działanie działu odpowiedzialnego za cyber security.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych MBA Cybersecurity Managenement.