• Strona Glówna
  • CEE Economic Scorecard – pewna przyszłość we wspaniałym regionie. PwC

CEE Economic Scorecard – pewna przyszłość we wspaniałym regionie. PwC

Współautorem badania jest prof. Witold Orłowski

przeczytaj

W czasie ostatnich dwóch dekad rejon Europy Środkowej i Wschodniej doświadczył ogromnych zmian. Jego udana przemiana z państwowego, niewydajnego i zamkniętego systemu ekonomicznego w rozwijającą się i konkurencyjną gospodarkę rynkową zaiste była dokonaniem historycznym. Kryteria prezentowane w tym raporcie stanowią narzędzie do porównywania różnych aspektów środowiska biznesowego w krajach tego regionu.