Bożena Leśniewska

Doświadczenie zawodowe:

Od lat zawodowo związana z zarządzaniem i branżą technologiczną. Uznana przez Instytut Innowacyjna Gospodarka za jedną z dziesięciu najbardziej wpływowych kobiet w polskich instytucjach sektora technologicznego.

Obecnie jako wiceprezeska Orange Polska S.A. odpowiada za rynek biznesowy oraz spółki Integrated Solutions i BlueSoft. Była także przewodniczącą Rady Nadzorczej Orange Retail S.A. Bożena sprawuje również funkcję w Radach Nadzorczych BlueSoft oraz Integrated Solutions.

Jej domeną jest zarządzanie zmianą, implementacja nowych modeli biznesowych oraz wspieranie rozwoju liderów w duchu przywództwa opartego o wartości. Aktywna mentorka i współautorka pierwszych w Europie studiów przeznaczonych dla kobiet liderek – Akademii Przywództwa Kobiet przy Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest także członkinią Rady Odpowiedzialnego Przywództwa przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rady Strategicznej THINKTANK, Rady Fundacji Orange, międzynarodowej organizacji Women in Leadership i Stowarzyszenia LiderShe.

Obywatelstwo:

polskie