Boguslawa (Bogy) Cimoszko Skowronski

Doświadczenie zawodowe:

Facylitator start-upów technologicznych, finansistka, inżynier, przedsiębiorca, 25 lat doświadczenia z zakresu transakcji kapitałowych: EBRD (London, Senior Banker), UBS AG (Zurich), jako bankier inwestycyjny, FFC Fincoord Ltd – Zurich, Capital Solutions proAlfa (Warsaw), jako specjalista w dziale finansów korporacyjnych i fundraiser, Nomad VC Fund (Warsaw) – partner zarządzający, członek komitetu inwestycyjnego; Valuetech Seed VC Fund (Warsaw) – założyciel, partner zarządzający.
Bogusława Cimoszko Skowronski ukończyła studia magisterskie z dyplomem z inżynierii w Instytucie Technologicznym Massachusetts oraz MBA na Harvard Business School.

Obywatelstwo:

amerykańskie