Beata Wilusz

Beata Wilusz Dyrektor ds. Jakości Główny Technolog 

„Podjęcie studiów na kierunku Master of Business Administration rozważałam już od dłuższego czasu. Przy podejmowaniu decyzji duże znaczenie miał fakt firmowania studiów przez WUTBS w Warszawie oraz doświadczenie tej uczelni.
Zaoferowany innowacyjny zakres programowy studiów MBA WCM (obecnie MBA Kaizen Industry 4.0), który pojawił się po raz pierwszy, dawał mi gwarancję zdobycia wiedzy, którą będę mogła wykorzystać w codziennej pracy w środowisku biznesowym. Połączenie zakresu programowego MBA i WCM daje możliwość zdobycia wiedzy pozwalającej na skuteczne konkurowanie firm na rynkach globalnych.
Moim najważniejszym oczekiwaniem była możliwość szybkiego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Studia MBA WCM dały mi wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem, finansów, doskonalenia procesów produkcyjnych i wspomagających, marketingu, metod eliminacji marnotrawstwa oraz okazję do skoncentrowania się na jej praktycznym zastosowaniu w realnych sytuacjach biznesowych.
Program studiów stanowi doskonałą synergię teorii i praktyki, otwierając nowe perspektywy i możliwości. Kadra naukowa łączy najwyższy poziom wiedzy teoretycznej z cennym doświadczeniem zawodowym. Warsztaty z wieloletnimi praktykami pozwoliły mi na zdobycie przekrojowej wiedzy dotyczącej wszelkich aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.
Praktyczne podejście i możliwość odbywania zajęć w firmach produkcyjnych daje możliwość poznania funkcjonowania przedsiębiorstw wdrażających narzędzia KAIZEN, Lean, WCM oraz nawiązania cennych kontaktów. Ponadto kontakty nawiązane z innymi uczestnikami studiów, których wiedza i spojrzenie z perspektywy bardzo różnych branż są ogromną wartością dodaną tego kierunku.”