Aureliusz Leżeński

Doświadczenie zawodowe:

Aureliusz Leżeński ukończył Uniwersytet Warszawski. Po studiach pracował również w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem. Akredytowany trener, mentor i egzaminator Noble Manhattan Coaching na wszystkich kursach NMC. Dodatkowo jest również certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community). Ukończył też kursy NLP Practitioner oraz Master of NLP.

Obecnie jest wykładowcą na studiach podyplomowych prowadzonych przez SWPS i Laboratorium Psychoedukacji na temat coachingu w organizacjach. Prowadzi też projekty doradcze i rozwojowe z zakresu HR (ścieżki karier, zarządzanie zmianami i wdrożeniami, systemy ocen, profile kompetencyjne). Jest współzałożycielem firmy Ośrodek Umiejętności Komunikacyjnych Linia. Aureliusz Leżeński wspiera też doradztwem sektor organizacji pozarządowych. W 2007 roku został członkiem międzynarodowego stowarzyszenia innowatorów społecznych ASHOKA. Pełni funkcję prezesa w Fundacji Robinson Crusoe. W latach 1998-2004 był pełnomocnikiem zarządu ds. szkoleń i rozwoju zasobów ludzkich w firmie EMPIK. Pracował w Janssen Cilag, gdzie zajmował się rozwojem coachingu i projektami HR-owymi. Był konsultantem HR dla McCann Ericcson i Generali. Prowadził projekty z zakresu coaching executive dla kadry menedżerskiej i członków zarządu między innymi: Universal McCann Poland, Lafarge, Learning Systems Poland, Bestseller, Generali, Mediaage, TP SA. Zarządzał jednym z większych w Polsce projektów coachingowych (zarówno jako coach, jak i koordynator) dla MAKRO Poland – w coachingu wzięło udział ponad 40 menedżerów w jednym czasie.

Realizował projekty HR i szkolenia m.in. dla: HSBC, POLKOMTEL, Pliva, Polpharma, Generali, Intendis, BLStream, BZWBK, ABB. W obszarze szkoleń specjalizuje się w przywództwie, asertywności w biznesie, sztuce prezentacji, kreatywności, coachingu handlowym, zarządzaniu efektywnością, dynamice i rozwój małego zespołu, zarządzaniu poprzez wartości.

Obywatelstwo:

polskie