Arkadiusz Zieleźny

Doświadczenie zawodowe:

Z energetyką związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Doświadczenie zdobywał w Enron oraz PSEG Polska, a następnie w spółce Atel Polska, w której w styczniu 2008 roku został dyrektorem zarządzającym. Gdy firma została przemianowana na Alpiq Energy Spółka Europejska, objął w niej stanowisko dyrektora zarządzającego polskiego oddziału. W kwietniu 2011 roku dołączył do Kulczyk Investments, gdzie nadzoruje prace departamentu obrotu w grupie Polenergia.

Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Polenergia Obrót SA (Grupa Polenergia/ Kulczyk Investments). Uczestniczy w pracach organizacji branżowych m.in. jako Przewodniczący Grupy roboczej ds. rynku polskiego w EFET. Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w ramach programu MBA na amerykańskim Purdue University oraz holenderskim TiasNimbas Business School.

Obywatelstwo:

polskie