Prof. Dr Antonio Ghezzi

Doświadczenie zawodowe:

Antonio Ghezzi uzyskał tytuł doktora w inżynierii zarządzania od Politecnico di Milano – Department of Management, Economics and Industrial Engineering. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym Strategii, Przedsiębiorczości i Transformacji Cyfrowej w Department of Management, Economics and Industrial Engineering of Politecnico di Milano – Włochy; jest również członkiem wydziału podstawowego MIP – Szkoła Zarządzania (Obszar Strategii Korporacyjnej), gdzie współkieruje programami wykonawczymi w Transformacji Cyfrowej FLEX & Part-time; oraz jest kierownikiem działu badań w Digital Innovation Observatories – Hi-tech Startups and Space Economy. Jego główny obszary badań i doradztwa koncentruje się na eksperymentach i metodach naukowych stosowanych w przedsiębiorczości i strategii, cyfrowej strategii biznesowej, projektowaniu modeli biznesowych z obsługą cyfrową, walidacjami i innowacjami, cyfrowymi transformacjami przemysłu kosmicznego, oraz strategiczną współpraca między start-upami a osobami zasiedziałymi. Jest on autorem ponad 100 recenzowanych artykułów w czasopismach (ukazujących się m.in. w International Journal of Management Reviews, Technological Forecasting and Social Change, Journal of Business Research, Management Decision, R&D Management, Technology Analysis and Strategic Management, Strategic Change and Strategic Direction), książkach naukowych oraz materiałach konferencyjnych.

Publikacje:

ICT as a Driver to Successfully Manage the Exploration-Exploitation Paradoxes within a Healthcare Ecosystem: A Coevolutionary Approach

Lean Startup: a comprehensive historical review

Smart Growth of a Healthcare System: Is ICT an Effective Lever?

Mobile Content & Service Delivery Platforms: a technology classification model

Crowdsourcing: a Review and Suggestions for Future Research

Obywatelstwo:

włoskie