Anna Zawada


Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, główny specjalista w zakresie oceny technologii medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM), dyrektor Biura Obsługi Rady Przejrzystości przy AOTM, reprezentantka AOTM w projekcie EUnetHTA, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, autorstwo w Cochrane Collaboration, doświadczona redaktorka tekstów medycznych, członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego – polskiego oddziału ISPOR.

Osiągnięcia:

• Specjalizacja w zakresie analiz i ocen raportów HTA.
• Doświadczenie w zakresie interpretacji i implementacji polityki zdrowotnej.
• Edukator HTA (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej).
• Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zakres: ocena nierówności w zakresie opieki zdrowotnej).
• Współautorka przeglądu systematycznego Cochrane.
• Członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego i współredaktorka polskiej edycji ISPOR Book of Terms.

Obywatelstwo:

polskie