Anna Zawada

Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie oceny technologii medycznych (health technology assessment, HTA) związanym z pracą w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na stanowiskach analitycznych i kierowniczych oraz koordynowaniem udziału AOTMiT we współpracy międzynarodowej (EUnetHTA JA2, EUnetHTA JA3, Advance HTA, ISPOR Europe HTA Roundtable, INAHTA).

Współautorka przeglądów systematycznych Cochrane Collaboration. Badaczka zagadnień równości i sprawiedliwości społecznej w opiece
zdrowotnej (projekt InterQuality, WUM). Edukatorka HTA (WUM, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, 2-letnie studia magisterskie HTA na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym).

Ekspertka projektu HB-HTA.pl (2019-2022; Wdrożenie Systemu Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych w Polsce). Lektorka i moderatorka podczas spotkań z zakresu HTA organizowanych w Polsce i w Europie; popularyzatorka HTA (wykłady dla samorządów, stowarzyszeń pacjenckich).

Assistant Editor w International Journal of Technology Assessment in Health Care; recenzentka licznych międzynarodowych czasopism zawodowych (BMJ, Health Policy, Heart, ViHRI, IJTAHC, IJHPM) oraz materiałów konferencyjnych ISPOR i HTAi.

Obywatelstwo:

polskie