Anna Radzikowska

Anna Radzikowska

W Szkole Biznesu nadzoruje merytorycznie Program Rozwoju Osobistego na kierunkach MBA i Executive MBA, projektuje i prowadzi programy z obszaru rozwoju kompetencji menedżerskich – motywowania i angażowania pracowników, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania pozycji zawodowej oraz autorski program innowacji społecznych „Social Impact Lab”, w ramach którego współpracuje z wiodącymi organizacjami pozarządowymi.

Doświadczenie zawodowe:

Anna Radzikowska zaczynała karierę w firmie Daewoo, gdzie przez prawie 10 lat uczestniczyła w kluczowych procesach transformacyjnych oraz w procesie restrukturyzacji. Następnie zainwestowała we własny biznes i przez 15 lat prowadziła sieć kawiarni zarządzając ponad 30-osobowym zespołem. Od 2016 roku zajmuje się coachingiem biznesowym i szkoleniami w obszarze przywództwa i wspiera liderów i liderki w skutecznym zarządzaniu sobą i ludźmi w oparciu o model skoncentrowany na człowieku (human centered leadership).  Projektuje, nadzoruje i realizuje programy rozwoju przywództwa ze szczególnym naciskiem na rozwój inteligencji emocjonalnej, samoświadomości, komunikacji, inkluzywności, umiejętności angażowania i motywowania ludzi, zarządzania zespołami.  Prowadzi warsztaty dla kadry menedżerskiej w organizacjach z branż takich jak konsulting, energia, IT, usługi, FMCG, farmacja, fintech, bankowość, budownictwo, motoryzacja. Ma za sobą ponad 500 godzin sesji indywidualnych z menedżerami i menedżerkami. Jest mentorką i trenerką mentoringu w programach akceleracyjnych dla kobiet. Angażuje się bezpośrednio i inwestycyjnie w projekty służące poszanowaniu praw człowieka, wspieraniu różnorodności kulturowej oraz niwelowaniu różnic społecznych, w tym w wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, rodzicielstwo zastępcze i dialog polsko-żydowski.

Kwalifikacje zawodowe: Industrial & Organizational Psychology, Harvard Extension School/ MBA, Oxford Brookes University/ Practitioner Coach Diploma, Executive & Corporate Coach Certificate Międzynarodowy Instytut Coachingu i Mentoringu (IIC&M)/ NLP Master Practitioner Certificate, Academy of Modern Applied Psychology.

Obywatelstwo:

polskie