Anna Radzikowska

Doświadczenie zawodowe:

Executive Coach, trenerka biznesowa, mentorka, działaczka społeczna i inwestorka z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu w środowisku korporacyjnym i biznesie. 

Pracowała wiele lat w międzynarodowej organizacji, brała udział w procesie restrukturyzacji jednej z największych firm motoryzacyjnych w Polsce, zarządzała własną firmą i ponad 30-osobowym zespołem. Od 2016 roku zajmuje się przywództwem i wspiera liderów i liderki w skutecznym zarządzaniu sobą i ludźmi w oparciu o model skoncentrowany na człowieku (human centered leadership).  Projektuje, nadzoruje i realizuje programy rozwoju przywództwa ze szczególnym naciskiem na rozwój inteligencji emocjonalnej, samoświadomości, umiejętności angażowania i motywowania ludzi, zarządzania zespołami.  Prowadzi warsztaty dla kadry menedżerskiej w organizacjach z branż takich jak konsulting, energia, IT, usługi, FMCG, farmacja, fintech, bankowość, budownictwo, motoryzacja. Ma za sobą ponad 500 godzin sesji indywidualnych z menedżerami i menedżerkami. Jest mentorką i trenerką mentoringu w programach akceleracyjnych dla kobiet. Angażuje się bezpośrednio i inwestycyjnie w projekty służące poszanowaniu praw człowieka, wspieraniu różnorodności kulturowej oraz niwelowaniu różnic społecznych, w tym w wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, rodzicielstwo zastępcze i dialog polsko-żydowski.

Anna Radzikowska jest posiadaczką dyplomu MBA Oxford Brookes University. Jest akredytowanym coachem i mistrzem NLP. Posiada dyplom Practitioner Coach Diploma i Executive & Corporate Coach Certificate Międzynarodowego Instytutu Coachingu i Mentoringu (IIC&M) oraz NLP Master Practitioner Certificate w Academy of Modern Applied Psychology.

Obywatelstwo:

polskie