prof. dr hab. Andrzej Mastalerz

Doświadczenie zawodowe:

W latach 2012 – 2020 pełnił funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W roku 2020 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wykonał 52 ekspertyzy i opracowania na zamówienie instytucji publicznych i polskich przedsiębiorców. Jako ekspert komitetu technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Sportu i Rekreacji wykonał ok. 20 opinii dla tłumaczeń Norm Europejskich, ich wdrożenia na rynek Polski, a także brał udział w przeglądzie Polskich Norm własnych i wprowadzających Normy Międzynarodowe.

Członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (przez dwie kadencje był Sekretarzem Generalnym PTB), Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, International Society of Biomechanics, komitetu technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Sportu i Rekreacji, komitetu redakcyjnego czasopisma Polish Journal of Sport and Tourism. Jego największe osiągnięcia naukowe związane są z pracami badawczymi na rzecz sportu. Wyniki badań były szeroko upowszechnione w praktyce sportowej. Opublikował ogółem 186 prac naukowych w tym 96 oryginalnych publikacji naukowych dotyczących: biomechaniki narządu ruchu (64 prace), treningu motorycznego (16 prac), ergonomii (7 prac), genetyki (7 prac), neurofizjologii (2 prace).

Zainteresowania badawcze:

-biomechanika układu ruchu (optymalizacja produktów firmy Master-Sport w urządzeniach treningowych linii BioMotion, Shaped i Natural Strength)

-szeroko pojęta ergonomia (współtwórca koncepcji fotela mPosition® oraz bazy danych ergonomicznych ERGODESIGN®).

Obywatelstwo:

polskie