prof. dr hab. Andrzej Mastalerz

Obywatelstwo:

polskie

Doświadczenie zawodowe:

W latach 2012 – 2020 pełnił funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W roku 2020 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wykonał 52 ekspertyzy i opracowania na zamówienie instytucji publicznych i polskich przedsiębiorców. Jako ekspert komitetu technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Sportu i Rekreacji wykonał ok. 20 opinii dla tłumaczeń Norm Europejskich, ich wdrożenia na rynek Polski, a także brał udział w przeglądzie Polskich Norm własnych i wprowadzających Normy Międzynarodowe.

Jego największe osiągnięcia naukowe związane są z pracami badawczymi na rzecz sportu. Wyniki badań były szeroko upowszechnione w praktyce sportowej. Członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (przez 2 kadencje był Sekretarzem Generalnym PTB), Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, International Society of Biomechanics, komitetu technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Sportu i Rekreacji, komitetu redakcyjnego czasopisma Polish Journal of Sport and Tourism.

Zainteresowania badawcze:
-biomechanika układu ruchu

-techniki ruchu

-koordynacja ruchowa

-szeroko pojęta ergonomia (współtwórca koncepcji fotela mPosition® oraz bazy danych ergonomicznych ERGODESIGN®).