Prof. dr hab. Andrzej Kokoszka

Doświadczenie zawodowe:

Lekarz medycyny, magister psychologii, habilitację i profesurę z dziedziny medycyny uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Laureat takich nagród jak: nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za monografię: „Rozumieć, aby leczyć i podnosić na duchu: Psychologia według Antoniego Kępińskiego” oraz nagroda Ministra Zdrowia za monografię: „States of consciousness: Model for psychology and psychotherapy.”
Autor wielu książek m.in.: „Tajniki świadomości”, „Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych”, „Schizofrenia: wzmacnianie zdolności samostanowienia”.

Obywatelstwo:

polskie