Andre Oliveira

Doświadczenie zawodowe:

Kaizen Institute Poland: Business Development Director, Senior Consultant
Kaizen Institute Iberia: Operations Manager, Project Leader, Senior Consultant
Kaizen Institute Portugal: Consultant, Infineon Technologies: Planning and Logistics Project Developer.

Ponad 10 lat doświadczenia w obszarze doskonałości operacyjnej i ciągłego doskonalenia z wykorzystaniem metodologii Kaizen, Lean i 6 Sigma; Opracował i uczestniczył w kilku bardzo udanych projektach mających na celu skrócenie czasu realizacji, kapitału obrotowego, poprawę produktywności i obsługi klienta, wspieranych przez zarządzanie zmianą kulturową; Zaangażowany w kilka projektów ciągłego doskonalenia, a także globalne projekty wdrożeniowe Kaizen, stosując następujące metodologie: Line Design, Pull Planning, 5S, OEE, SMED, TQC, TPM, Kaizen Office oraz Kaizen Change Management poprzez Daily Kaizen, Leaders Kaizen , Support Kaizen i Project Kaizen; Wspólne kierowanie zespołem deweloperskim w celu tworzenia i ulepszania narzędzi wdrażania Kaizen; Kaizen Lean Transformation Initiatives (Ciągłe Doskonalenie Zmiany Kulturowej); Duże doświadczenie w projektach Lean w następujących krajach: Portugalia, Hiszpania, Francja, Niemcy, Rosja, Czechy, Chiny, Angola i Arabia Saudyjska w takich dziedzinach jak: Elektronika Telekomunikacyjna, Motoryzacja, Przetwórstwo Spożywcze, Plastic Injection, Ceramika, Odzież, Centra Dystrybucji, Usługi administracyjne, Przetwarzanie korka/drewna i Opieka zdrowotna.

• Studia magisterskie z inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie w Porto, Wydział Inżynierii
• Szkolenia z planowania projektów, coachingu, zarządzania energią
• CAP – Certyfikat umiejętności dydaktycznych

Obywatelstwo:

portugalskie