AKADEMIA PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA STUDIUM PODYPLOMOWE

Kurs przywództwa i relacji w biznesie dla doświadczonych managerów
i przedsiębiorców (VIII edycja)