dr Adam Chmielewski

Doświadczenie zawodowe:

Od ponad dwóch dekad zajmuje się transformacją cyfrową oraz zwinnym podejściem do zarządzania projektami.

Zarządza oraz nadzoruje projekty oraz programy o zasięgu paneuropejskim czy też ogólnokrajowym.

Specjalizuje się w długofalowych zmianach organizacyjnych. Rozwija i wdraża najlepsze praktyki biznesowe w obszarze standaryzacji zarządzania projektami oraz analizy biznesowej.

Obszary w których najczęściej operuje to produkcja, energetyka, IT oraz eHealth.

Równolegle do pracy zarządczej prowadzi warsztaty oraz szkolenia.

Przygotował do certyfikacji zawodowej ponad 5k kierowników projektów.

Realizując warsztaty, ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności, wiedzy i kompetencji kluczowych do efektywnej realizacji transformacji oraz projektów od fazy inicjowania, analizy przedwdrożeniowej do oceny korzyści powdrożeniowych.

Posiada certyfikację zawodową w zakresie Lean SixSigma (Black Belt), PMP®, PRINCE2® Agile, MSP®, MoP® , M_o_R®, AgilePM®, AgilePgM®, Scrum. Jest  członkiem Project Management Institute oraz International Institute of Business Analysis.

Pracę naukową realizuje w obszarze projektów e-Zdrowia ich organizacji oraz ryzyka z nimi związanego.

Obywatelstwo:

polskie