Katarzyna Rozenfeld

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczona liderka i mentorka z ponad 25-letnią praktyką w biznesie na poziomie Zarządów i Rad Nadzorczych.
Przez większość życia zawodowego była związana z sektorem energetycznym, zarządzała projektami realizowanymi w tym sektorze jako Dyrektor w PwC Polska. Była również Dyrektorem Zarządzającym spółki hurtowego handlu energią w szwedzkim Vattenafall’u. Pełniła także funkcję członka Zarządu w holdingu energetycznym Tauron.

Obecnie jest przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki celowej funduszu abrdn.com (Globalny fundusz inwestycyjny z siedzibą w Londynie) będącego właścicielem farm fotowoltaicznych w Polsce.
Ponadto, prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie wspierania osób i organizacji w rozwoju, zarządzaniu zmianą, a także tworzeniu i realizacji strategii. Jest executive coachem oraz mentorem.

Od wielu lat jest członkinią Stowarzyszenia LiderShe, a także wykładowczynią Programu Akademia Przywództwa LiderShe na Akademii Leona Koźmińskiego. Katarzyna jest także fundatorką i członkiem Zarządu Fundacji Effectus Papilionis, a także inicjatorką i liderką Kampanii „Kobiety na Wybory”.

Obywatelstwo:

polskie