First Time Manager

First Time Manager – Od specjalisty do menedżera to intensywny i praktyczny program rozwoju umiejętności menedżerskich dla osób stawiających pierwsze kroki w zarządzaniu.