Prof. Rafał Ohme

Doświadczenie zawodowe: 

Profesor nadzwyczajny. Ekspert w dziedzinie psychologii perswazji, emocji i podświadomości.
Autor książek oraz wielu artykułów w zagranicznych i krajowych czasopismach specjalistycznych i popularnych. Laureat Nagrody Premiera RP, Prezydenta RP, Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta. Mówca podczas konferencji i seminariów w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Belgii, Irlandii, Austrii, Czechach, Ukrainie , Rosji, Danii, Francji, RPA, Chinach, Japonii oraz na Węgrzech. W 1997 roku założył Human Mind and Brain, naukową firmę tworzącą innowacyjne metody badań konsumenckich, które bazują na najnowszych odkryciach psychologii i neuronauki. Kooperuje z instytutami badawczymi w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Rosji i w Chinach.

Obywatelstwo:

polskie