Program studium

Program studium

Autorski program Jacka Santorskiego i zespołu Values, oparty na modelu „wszechstronnego przywództwa” (Versatile Leadership) Kaplan DeVries i wieloletnim doświadczeniu w pracy z polskimi top-managerami.

>>>Terminy sesji 13 edycji Akademii Psychologii Przywództwa

Zakończenie: 17 czerwca 2023
Follow up: 16 września 2023 (sobota)

 

NOWOŚCI

– Więcej Laboratoriów (85h)
– Maraton informacji zwrotnych (sesja 7 – piątek)
– pełne badanie LVI (Leadrship Versatile Index) – autodiagnoza
osobista i wszechstronności przywództwa
– Bliskie Spotkania – Q & A z Jackiem Santorskim (dla chętnych, zawsze
w piątki od 16.00 do 17.30)
– Bezpłatny udział we wrześniowym FOLLOW UP (warsztat – 1 dzień)
– „Mindfulness and dynamic meditation day”
– Dodatkowe webinary z udziałem specjalistek i specjalistów

 

Sesja I – Kontekst przywództwa
Rola lidera


Piątek
Być sobą/byc kimś – przemiany przywództwa i model Values_ / APP dla Liderów w Polsce.
Ty i Twoje EGO
dr Adam Aduszkiewicz

Być sobą/być kimś. Od auto- do merytokracji.
Atrybuty przywództwa i przemian firm na trudną, III dekadę XXI wieku.
Jacek Santorski

Jak korzystać z Akademii Psychologii Przywództwa.
Jacek Santorski, Michał Kaźmierski


Sobota
LABORATORIUM Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość – moja droga
do autentycznego przywództwa
zespół trenerów Values


Niedziela
SAMURAI GAME®
Życiowe aikido, zdrowa rywalizacja, odporność, morale zespołu i zrelaksowana koncentracja
Paweł Bernaś, Paweł Olesiak, Jacek Santorski

 

Sesja II – Zacznij od siebie – zarządzanie sobą
Lider na „scenie wewnętrznej”


Piątek
Praca dyplomowa w APP – wprowadzenie
Tomasz Jamroziak

Liderzy i organizacje. Dlaczego organizacje upodabniają się do swoich liderów? Psychologiczny portret organizacji.
dr Martyna Goryniak, Michał Kaźmierski

Psychologiczny Autoportret – Model i test Oldhama i Morris
Marek Matkowski, Jacek Santorski


Sobota
LABORATORIUM samopoznania. Klucze do ludzi. Model Psychologiczny Autoportret.
zespół trenerów Values


Niedziela
Zarządzanie i Przywództwo – rzemiosło czy sztuka?
Dariusz Duma

LEADER’S LEGACY czyli DZIEDZICTWO PRZYWÓDCY.
Zuzanna Skalska

 

Sesja III – Zarządzanie relacjami
Dobre spotkania i standardy rozmowy biznesowej


Piątek
Potęga komunikacji – wprowadzenie do tego czym jest komunikacja i porozumiewanie się
Tomasz Jamroziak

Gry trójkąta dramatycznego i jak z niego wyjść.
Marek Matkowski

Narzędzia dobrej obrony.
Tomasz Jamroziak


Sobota
LABORATORIUM Zarządzania Relacjami
Dobre spotkania, rezonans i dialog czy gry? „schody do nieba”, pułapki „trójkąta dramatycznego”
zespół trenerów Values


Niedziela
Osobowość i charakter. Mniej psychologii w psychologii przywództwa.
Maciej Wiśniewski

Praktyka strategii firmy. Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i budować jutro.
prof. Krzysztof Obłój

Strategie jutra, którego nie znamy.
Pawel Motyl

 

Sesja IV – Efektywna komunikacja i konstruktywna konfrontacja


Piątek
„Milczenie zabija” – paradoksy otwartości i konfrontacji w zdrowej firmie.
Małgorzata Jarmoc-Hecht

Język żyrafy i szakala. Konstruktywna konfrontacja w sytuacjach trudnych.
Tomasz Jamroziak


Sobota
LABORATORIUM trudnych rozmów, konflikty, konfrontacje, porozumienie.
Emocje w negocjacjach i „zarządzanie przełożonym. Modele komunikacji Values w praktyce
Zespół trenerów Values


Niedziela
Lider i zespół. Wyprawy polarne i projekty biznesowe
Rafał Szczepanik

Atraktory zmian. Liderzy społeczni.
dr hab. Ryszard Praszkier

 

Sesja V – Paradoksy i rozwój wszechstronnego przywództwa


Piątek
Wszechstronne przywództwo – zaangażowanie, wymaganie, odpowiedzialność i delegowanie.
dr Jacek Siewiera, Sławomir Błaszczak

Versatile Leadership. Model Wszechstronnego Przywództwa. Jak interpretować raporty LVI.
Witold Gotowski, Jacek Santorski


Sobota
LABORATORIUM Versatile Leadership – samoocena, feedback, zmiana nawyków kluczowych
zespół trenerów Values


Niedziela (do 16.30)
DOBRE ŻYCIE – odporność i zdrowie lidera
Życie – Dynamiczna Obecność
Wojciech Eichelberger

Salon terapeutów biznesowych. Mikrowarsztaty: sen, seks, nałogi, obsesje, depresje, zmęczenie i wypalenie
Twórcze zarządzanie stresem, pasją i radość współdziałania
dr Andrzej Depko, dr Michał Skalski, Emlia Kałędkiewicz, Mateusz Majchrzak, Robert Rutkowski, Jacek Santorski.

 

Sesja VI – Lider w zmianie


Piątek (od 16.00)
Psychologia wzmacniającego wpływu. Mit charyzmy.
Kuba Zając

Od specjalisty do stratega.
Mariusz Turek

Kobieta w labiryncie psychologia i nasze stereotypy.
dr Sylwia Bedyńska i Jacek Santorski

„Master story”, atraktory i komunikowanie zmian
Jacek Santorski


Sobota
LABORATORIUM „master story” zmiany i inspirujących wystąpień szefowskich
Zespół Values


Niedziela
Styl przywództwa a błędy i awarie.
Rafał Żak

Panel praktyków – udane i nieudane zmiany
grono Autorytetów i top managerów APP

 

Sesja VII – Osobowość lidera


Piątek (od 9:00)
EGZAMIN APP (9.00)
LABORATORIUM PRZEMIANY /MARATON informacji zwrotnych
sesja informacji zwrotnych, martwe punkty i mocne strony – podsumowanie Laboratoriów
Zespół trenerów Values


Sobota
LABORATORIUM projektowania swojej drogi w nieprzewidywalnym świecie
Zespół trenerów Values


Niedziela
Twoja filozofia życia
dr Adam Aduszkiewicz

Meta model APP. Podsumowanie doświadczeń i wskazania do gry o jutro.
Jacek Santorski


Terminy

 

17 czerwca 2023Uroczyste zakończenie studium


kwiecień – maj Seminaria dyplomowe


16 września 2023 FOLLOW UP

webinar

Trwa rekrutacja!

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 166h
81h zajęć wykładowych
85h laboratoriów


Początek zajęć: 18 listopada 2022


Godziny zajęć:
piątek: 18:00 – 21:30
sobota: 09:00 – 17:30
niedziela: 09:00 – 12:15


>>> Sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

Kontakt:
app@biznes.edu.pl
+48 22 234 70 12

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89