Opinie absolwentów

Włodzimierz Bieliński

Absolwent IMBA ’99, do 2006 roku w konsultingu, Dyrektor Biura Inwestycji Strukturyzowanych PZU

„Na co dzień nie ma czasu na refleksję, zastanowienie się nad sobą i zachowaniami innych. Gromadzą się pytania, którymi chcemy się podzielić ze specjalistami. Akademia Psychologii Przywództwa to miejsce, gdzie mogłem skonfrontować swoje przypuszczenia z doświadczonymi psychologami i praktykami biznesu, zobaczyć jak z podobnymi problemami radzą sobie inni, poznać psychologiczne podstawy przywództwa oraz związane z nimi odkrycia i trendy. Doborowy zespół wykładowców i zaproszonych gości oraz bogactwo doświadczeń uczestników to ważny atut Akademii – a po ukończeniu studium pozostaje sieć niezastąpionych kontaktów.”

Magdalena Choquet

Dyrektor zarządzający przedstawicielstwa, SDI Group Poland Sp. z o.o.

„Studium było dla mnie niezwykłą platformą dialogu z doświadczonymi menadżerami i wymiany naszych własnych obserwacji. Miałam możliwość przetestowania umiejętności i zakorzenionych przekonań poprzez uczestnictwo w wymagających zajęciach praktycznych. Pokazały one, jak najnowsze osiągnięcia psychologii i nauk społecznych w dziedzinie badań nad przywództwem i organizacją biznesu mogą być praktycznie wcielone we własną strategię zarządzania. Świetnie przygotowane zajęcia nauczyły mnie jak budować porozumienie i zaufanie w oparciu o prace nad własnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, wsparły rozwijanie świadomości własnych potrzeb i priorytetów.”

Piotr Korek

CEO, Board Member, Napollo Holding

„Studium na APP pozwoliło mi ostatecznie zrozumieć i zaakceptować niedoskonałość własnego przywództwa. Zespół fenomenalnych, zaangażowanych i kompetentnych trenerów nie pozwolił mi pozostać w cieniu krytycznej samooceny. Przekazano mi instrumentarium pozwalające na diagnozę własnej osobowości oraz narzędzia pozwalające na rozwinięcie mocnych stron. A stąd już droga na skróty do poznawania zachowań innych.”

Paweł Rabiej

Partner zarządzający i współtwórca THINK TANK

„Pracuję na co dzień z najnowszymi ideami, które dotyczą efektywnego zarządzania i przywództwa. Udział w Akademii Psychologii Przywództwa poszerzył jednak moje horyzonty w znacznie ważniejszy sposób: pozwalając wejrzeć w siebie i w innych. Nie przesadzę mówiąc, że było to jedno z najbardziej inspirujących, i fascynujących doświadczeń w moim życiu. Takie, które nieodwracalnie zmienia na lepsze: pomaga bowiem dookreślić własne miejsce w świecie i znaleźć odpowiedź na pytanie, jak działać skuteczniej jako lider i jako człowiek.”

Jakub Szalaty

Uczestnik Executive MBA w Harvard Business School, project manager w ASSIA Inc.

„Po 6 latach pracy jako kierownik projektów w Polsce, w 2009 roku rozpocząłem pracę dla firmy z Doliny Krzemowej. Szybko przekonałem się, że w tak wymagającym środowisku jednymi z kluczowych są kompetencje interpersonalne. Jacek Santorski przekonał mnie do wzięcia udziału w studium APP przedstawiając jego program – zestaw konkretnych narzędzi z zakresu psychologii biznesu. Od możliwości analizy własnej osobowości przez – przydatne codziennie – praktyki dobrej rozmowy, po świadome kreowanie własnej roli w organizacji. Dzisiaj lepiej kieruję swoją karierą i kontynuuję rozwój umiejętności lidera.”

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 166h
81h zajęć wykładowych
85h laboratoriów

Tryb zajęć: stacjonarny


Początek zajęć: 21/22 listopada 2024


Godziny zajęć – grupa weekendowa:
piątek: 17:30 – 21:30
sobota: 09:00 – 17:30
niedziela: 09:00 – 12:15

Godziny zajęć – grupa mieszana:
czwartek: 17:30 – 21:30
piątek: 09:00 – 17:30
niedziela: 09:00 – 12:15


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

Kontakt:
app.biznes@pw.edu.pl
tel. 607 670 621
+48 22 234 70 17

Aplikuj teraz