Prof PW, dr inż. Grażyna Rembielak

Doświadczenie zawodowe:

Prof. Grażyna Rembielak jest adiunktem marketingu w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej i badawczej na uznanych uczelniach zagranicznych. Przez 10 lat mieszkała i pracowała w Wielkiej Brytanii na Manchester Metropolitan University i University of Salford-Manchester. Obecnie mieszka w Polsce i utrzymuje kontakty międzynarodowe w zakresie nauczania, badań i przedsiębiorczości m.in. z Adam Smith Business School, University of Glasgow, University of Salford w Manchesterze, Wielka Brytania; Politecnico di Milano, Włochy; Management Center w Innsbrucku, Austria; Baruch College – New York City University, USA; Instytut GOA, Indie; Uniwersytet Donghua, Szanghaj, Chiny.

Prof. Grażyna Rembielak uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2004). Jej doświadczenie zawodowe dotyczy obszaru Marketingu i Zarządzania oraz Biznesu Międzynarodowego. Posiada ona bogate doświadczenie w nauczaniu akademickim, projektowaniu i opracowywaniu programów akademickich, zarządzaniu, zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia, a także w innowacyjnych metodach nauczania i wdrażania oceny w różnych dyscyplinach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, MBA, EMBA oraz różnych programów internetowych i krótkich kursów.

Posiada także doświadczenie w zarządzaniu i uczestniczeniu w zespołach akredytacyjnych zajmujących się akredytacjami krajowymi i globalnymi, wewnętrznym systemem zapewnienia jakości i rozwoju, a także nadzorem i rozwojem kadry, doktorantów, magistrantów i licencjatów.

Prof. Grażyna Rembielak posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie we współpracy międzynarodowej i Programach Europejskich w edukacji oraz praktyczną wiedzę marketingową, ściśle współpracując z biznesem. W zakresie przedsiębiorczości była zaangażowana w kilka projektów wewnętrznych i zewnętrznych, co zaowocowało wiedzą ekspercką wykorzystywaną do doskonalenia w różnych sektorach przemysłu.

Posiada duże doświadczenie w pełnieniu kierowniczych stanowisk wykorzystując swoje umiejętności i wiedzę marketingową i menedżerską. W ciągu ostatnich piętnastu lat pracowała jako Dyrektor ds. Rekrutacji, Dyrektor ds. Współpracy z College’ami oraz Dyrektor Programów Licencjackich w Salford Business School, University of Salford, Manchester, a obecnie pracuje jako Dyrektor Działu Jakości i Rozwoju, Kierownik Programów EMBA i MBA oraz Kierownik Programu Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Prof. Grażyna Rembielak jest również aktywnym naukowcem biorącym udział w wewnętrznych i zewnętrznych (krajowych i międzynarodowych) projektach badawczych, co znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach i uczestnictwie w konferencjach międzynarodowych o wysokiej randze w krajach europejskich oraz w USA. Grażyna bierze udział w projektach badawczych głównie w obszarze marketingu, w tym Marketingu Usług Szkolnictwa Wyższego uczelni publicznych i niepublicznych, systemów jakości w Szkolnictwie Wyższym; zachowania konsumentów: oczekiwania, percepcje, motywacje i satysfakcja konsumentów w przypadku globalnego szkolnictwa wyższego oraz rozwój i utrzymanie wysokiej jakości nauczanych programów; Marketing doświadczeń i Service-Dominant Logic. Od wielu lat pracuje jako recenzentka dla kilku wysoko ocenianych czasopism międzynarodowych oraz jest członkiem rad redakcyjnych wybranych czasopism i konferencji. Jest współzałożycielką i przewodniczącą Rady Naukowej nowopowstałego czasopisma „Applied Business and Economics Journal”.

Obywatelstwo:

polskie, brytyjskie