Prof. PW, dr inż. Grażyna Rembielak

Doświadczenie zawodowe:

Dr inż. Grażyna Rembielak, prof. PW, jest profesorem marketingu w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej i badawczej na uznanych uczelniach zagranicznych. Przez 10 lat mieszkała i pracowała w Wielkiej Brytanii na Manchester Metropolitan University i University of Salford-Manchester. Obecnie mieszka w Polsce i utrzymuje kontakty międzynarodowe w zakresie nauczania, badań i przedsiębiorczości m.in. z University of Salford w Manchesterze, Wielka Brytania; Politecnico di Milano, Włochy; Management Center w Innsbrucku, Austria; Baruch College – New York City University, USA; Instytut GOA, Indie.

Prof. Grażyna Rembielak uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2004). Jej doświadczenie zawodowe dotyczy obszaru Marketingu i Zarządzania oraz Biznesu Międzynarodowego. Posiada bogate doświadczenie w nauczaniu akademickim, projektowaniu i opracowywaniu programów akademickich, zarządzaniu, zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia, a także w innowacyjnych metodach nauczania i akredytacjach międzynarodowych.

Prof. Grażyna Rembielak posiada duże doświadczenie w pełnieniu kierowniczych stanowisk, wykorzystując swoje umiejętności i wiedzę marketingową i menedżerską. W ciągu ostatnich piętnastu lat pracowała jako Dyrektor ds. Rekrutacji, Dyrektor ds. Współpracy z College’ami oraz Dyrektor Programów Licencjackich w Salford Business School, University of Salford, Manchester, a obecnie pracuje jako Dyrektor Działu Jakości i Rozwoju, Kierownik Programów EMBA i MBA oraz Kierownik Programu Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Prof. Grażyna Rembielak jest również aktywnym naukowcem biorącym udział w wewnętrznych i zewnętrznych (krajowych i międzynarodowych) projektach badawczych, co znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach i uczestnictwie w konferencjach międzynarodowych o wysokiej randze w krajach europejskich oraz w USA. Grażyna bierze udział w projektach badawczych głównie w obszarze marketingu, w tym Marketingu Usług Szkolnictwa Wyższego uczelni publicznych i niepublicznych, systemów jakości w Szkolnictwie Wyższym; zachowania konsumentów: oczekiwania, percepcje, motywacje i satysfakcja konsumentów w przypadku globalnego szkolnictwa wyższego oraz rozwój i utrzymanie wysokiej jakości nauczanych programów. Od wielu lat pracuje jako recenzentka dla kilku wysoko ocenianych czasopism międzynarodowych oraz jest członkiem rad redakcyjnych wybranych czasopism i konferencji. Jest współzałożycielką i przewodniczącą Rady Naukowej czasopisma „Applied Business and Economics Journal”.

Obywatelstwo:

polskie, brytyjskie