Dr n. o zdr Gabriela Sujkowska

Doświadczenie zawodowe:

Przez ponad 20 lat zawodowo związana z publicznym sektorem ochrony zdrowia. Doświadczenie zdobywała w kluczowych instytucjach odpowiedzialnych za kształt systemu ochrony zdrowia – Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Współtworzyła od podstaw polski system wyceny świadczeń medycznych, w oparciu o doświadczenia innych krajów. Od wielu lat zaangażowana w obszar chorób rzadkich i działania na rzecz stworzenia Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

Wykładowca akademicki oraz autorka i współautorka artykułów, rozdziałów książek i monografii z obszaru ekonomiki zdrowia. W latach 2011-2014 reprezentowała Polskę w europejskiej organizacji MEDEV, z siedzibą w Brukseli, oceniającej dostęp i refundację do innowacyjnych terapii w poszczególnych krajach członkowskich. Ekspert z obszaru HTA, EBM oraz wyceny świadczeń medycznych.

Obywatelstwo:

polskie