Felix Kremer

Studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej to znakomita inwestycja dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje zarządcze. A to dlatego, że koncepcja programu łączy poszczególne teorie zarządzania z konkretnymi problemami do rozwiązania.

W chwili rozpoczęcia studiów w Szkole Biznesu PW posiadałem już tytuł licencjata Biznesu Międzynarodowego, a także praktyczne doświadczenie na stanowisku kontrolera finansowego w centrali Daimler AG w Niemczech. Szczerze mówiąc, powątpiewałem, na ile do tego wszystkiego przyda mi się MBA. Dziś jestem przekonany o trafności tamtej decyzji i zrobiłbym dokładnie to samo.

Studenci MBA w SB PW mają bliski kontakt z wykładowcami, co mnie osobiście pozwoliło na twórcze spory i dyskusje, a na koniec zupełnie nowy ogląd zagadnień biznesu. Formy pracy takie jak zadania grupowe, symulacje czy studia przypadku zmuszają do pełnego zaangażowania w naukę, co skutkuje ciężką harówką – ale jest też bardzo ciekawe. Nasi koledzy pochodzili z różnych stron i mieli za sobą różne doświadczenia, toteż dyskusje w klasie wykraczały daleko poza ramy teorii.

Dla mnie najcenniejszą cechą tych studiów jest ich szeroki zakres tematyczny, pełen wewnętrznych powiązań. To jest coś, z czego będę czerpał do końca życia zawodowego. Praktyczny wgląd w zagadnienia m.in. strategii, zarządzania operacjami czy zasobami ludzkimi poszerzyły moje horyzonty i pomogły rozwinąć umiejętności zarządcze.

W ramach rocznika 08/09 programu International MBA Szkoła Biznesu PW zorganizowała, we współpracy z Cass Business School w Londynie projekt,w którym studenci występowali w roli konsultantów. Była to dla nas niezwykła okazja uczestnictwa w ciekawych zagadnieniach biznesowych i nawiązania kontaktów ze studentami MBA z Londynu.