Wykładowcy
 • Doświadczenie zawodowe: MIP Politecnico di Milano 7 lat 1 miesąc Vice Director International FT MBA 2018 – Aktualnie (2 lata 4 miesiące) Profesor – Finanse 2014 – Aktualnie (7 lat

  Dowiedz się więcej
 • Doświadczenie zawodowe: Profesor innowacji i rozwoju nowych produktów w Cranfield School of Management w Wielkiej Brytanii Profesor wykładał na: Cambridge University, UK Vienna University of Economics and Business,

  Dowiedz się więcej
 • Doświadczenie zawodowe: Politecnico di Milano 29 lat Full Professor of Finance Kwiecień 2004 – Aktualnie (16 lat 10 miesięcy) Associate Professor of Financial Markets & Institutions Wrzesień 2001 – Marzec

  Dowiedz się więcej
 • Doświadczenie zawodowe: Antonio Ghezzi uzyskał tytuł doktora. w inżynierii zarządzania od Politecnico di Milano – Department of Management, Economics and Industrial Engineering. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym

  Dowiedz się więcej
 • Doświadczenie zawodowe: Krzysztof Gawrysiak jest aktywnym inwestorem w spółki na wczesnym etapie rozwoju oraz członkiem sieci Aniołów Biznesu w Polsce i USA. Jego portfolio obejmuje spółki z branży ICT, Bioscience,

  Dowiedz się więcej
 • Top skills: Competition Law European Law International Law Obywatelstwo: polskie

  Dowiedz się więcej
 • Lider New Venture Project

    Doświadczenie zawodowe: Doktor ekonomii z wykształcenia, business developer z serca. Były management advisor firm na różnym stadium rozwoju. Przeszłe doświadczenie przerodziły się w przedsięwzięcia biznesowe,

  Dowiedz się więcej
 • Essentials of Consultative Selling

  Doświadczenie zawodowe: Achilles Georgiu jest dyrektorem program magisterskiego Technology Management & Innovation na Wydziale Ekonomii i Biznesu w CEU. Jest także starszym adiunktem w zakresie kursów związanych z Digital

  Dowiedz się więcej
 • Zarządzanie produkcją

  Doświadczenie zawodowe: Członek zarządu operacyjnego ASTOR, Dyrektor ds. Przemysłu 4.0. Absolwent Automatyki i Robotyki specjalność „Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z

  Dowiedz się więcej
 • Mergers & Acquisitions & Corporate Investments

  Doświadczenie zawodowe: Aleksander Grzeszczak był w ciągu ostatnich 10 lat doradcą wykonawczym Value Discovery Partners (VDP), funduszu inwestycyjnego kapitału prywatnego koncentrującego się na rynkach wschodzących,

  Dowiedz się więcej
 • Zarządzanie Operacyjne, Lean Management

  Doświadczenie zawodowe: Andrzej Marek Galanter jest absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. W swojej czterdziestoletniej karierze zawodowej ma ponad dwudziestoletnie międzynarodowe doświadczenie kierowni

  Dowiedz się więcej

Język wykładowy: angielski

Liczba godzin zajęć: 500 h + ok. 300 h
opcjonalnych zajęć specjalistycznych


Początek zajęć: 15 października


Godziny zajęć:
piątek: 18:00 – 21:15
sobota: 08:15 – 17:30
niedziela: 08:15 – 15:30


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

mba.rekrutacja@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 33
+48 607 670 621

Aplikuj teraz
Pokaż wszystkich wykładowców Szkoły