Marek Galanter

Doświadczenie zawodowe:

Andrzej Marek Galanter jest absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. W swojej czterdziestoletniej karierze zawodowej ma ponad dwudziestoletnie międzynarodowe doświadczenie kierownicze w Niemczech, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pełnił funkcje menedżerskie i zarządcze w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją w branży chemicznej, motoryzacyjnej i spożywczej. Ma udokumentowane osiągnięcia i umiejętności zarządcze i organizacyjne, a także interpersonalne. Wspiera koncepcje pracy zespołowej, jest ukierunkowany na sukces i ma umiejętności negocjacyjne. Posiada niekwestionowane doświadczenie w konsultingu w zakresie Management Performance, Business Consulting, a także Quality Assurance. Prowadzi szkolenia i wykłady w w/w obszarach.

Obywatelstwo:

polskie, kanadyjskie