• Strona Glówna
  • ESG: nowe szanse dla biznesu i nowy zawód na rynku, czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują…

ESG: nowe szanse dla biznesu i nowy zawód na rynku, czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują…

 Na początku stycznia obchodziliśmy pierwszą rocznicę wejścia w życie unijnej dyrektywy CSRD[1], wedle której firmy mają obowiązek składania raportów dotyczących niefinansowej strony swojej działalności
– zrównoważonego rozwoju. W tym roku raportowanie ESG obejmuje m.in. spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne – podmioty zaufania publicznego, największe jednostki, zatrudniające ponad 500 pracowników. Jednak za 2025 r. sprawozdania będą musiały przedstawić wszystkie duże przedsiębiorstwa, a w kolejnych latach również małe i średnie spółki notowane na giełdzie. Biznes ma jeszcze chwilę, aby się do tego przygotować, ale wdrożenia ESG nie warto zostawiać na ostatnią chwilę. Dlaczego? ESG to wymóg biznesowy i działań w tym obszarze wymagają od firm: pracownicy, partnerzy biznesowi, klienci, słowem: praktycznie wszyscy. Im szybciej dany podmiot postawi na ESG, tym szybciej zyska przewagę nad konkurencją. Najlepiej z fachową pomocą. Specjaliści posiadający wiedzę dotyczącą raportowania ESG, już są rozchwytywani przez rynek, a w kolejnych latach staną się jeszcze ważniejsi. Ekspert ds. ESG to nowy zawód na rynku pracy, z perspektywami.

>> przeczytaj artykuł