Dr David Beech


Doświadczenie zawodowe:

Jako dyplomowany psycholog, David jest zarejestrowany przez brytyjską Radę Zawodów Opieki Zdrowotnej 8lat jako psycholog praktykujący. David pracował przez 8 lat w sektorze prywatnym, zajmując się

zarządzaniem zasobami ludzkimi i rozwojem organizacji, a następnie przez 9 lat pracował jako konsultant w dziedzinie psychologii biznesu i efektywności organizacyjnej. Od 1998 roku pracował na arenie międzynarodowej w zakresie edukacji licencjackiej, podyplomowej i kadry kierowniczej. Obejmując projekty rozwoju przywództwa społeczności i przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii dla National College for School Leadership, NHS i Nesta (pierwotnie National Endowment for Science, Technology and the Arts). David ukończył projekty rozwoju przywództwa dla dyrektorów wykonawczych i zarządów w międzynarodowych firmach z siedzibą w Niemczech i Holandii oraz projekty edukacyjne dla kadry kierowniczej w Chinach, Francji, Tajlandii i USA. David bada wszystkie aspekty zachowań przywódczych i efektywności organizacji z perspektywy psychologii społecznej (reprezentacje społeczne), ze szczególnym uwzględnieniem insfitucjonalnego spojrzenia na przywództwo, zachowania organizacyjne i formy organizowania

Obywatelstwo:

brytyjskie