Zbigniew Wiśniewski

„Moje doświadczenie jest oparte na pracy w różnych obszarach, w różnych spółkach i na różnych stanowiskach. Zawsze oscylowało jednak wokół obszaru jakości, rozwoju i nowych uruchomień oraz produkcji i utrzymania ruchu. Firma, w której obecnie pracuję jest globalnym dostawcą części OEM dla motoryzacji. Osiągnięcie pozycji dostawcy globalnego nie byłoby możliwe bez intensywnego oraz ciągłego rozwoju systemu zarządzania jakością prowadzonego równolegle z rozwojem systemu produkcyjnego „szytego na miarę” prowadzonego w duchu „szczupłych procesów” w całym obszarze działania firmy. Pomimo posiadanego doświadczenia zdecydowałem się poszerzyć swoją wiedzę rozpoczynając studia w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w ramach MBA WCM (obecnie MBA Kaizen Industry 4.0). Program studiów, realizowany wspólnie z Wydziałem Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Kaizen Institute, ułatwia m.in. lepsze zrozumienie i usystematyzowanie problematyki całego łańcucha działalności operacyjnej wg najbardziej efektywnych standardów. Zajęcia, prowadzone także w formie warsztatów na liniach produkcyjnych w przedsiębiorstwach będących liderami WCM, dają możliwość teoretycznego i praktycznego doskonalenia najlepszych technik wdrażania WCM. Jest to bardzo przydatne również przy doskonaleniu posiadanych systemów produkcyjnych. Ponadto, możliwość interakcji z doświadczoną kadrą szkoleniową oferuje – poza aspektami merytorycznymi, duży potencjał do rozwoju własnej osobowości. Zachęcam wszystkich, w tym osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym, do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez skorzystanie z oferty Szkoły Biznesu PW w ramach programu MBA WCM.”