Informator Akademia Psychologii Przywództwa:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej
    dla potrzeb przesłania materiałów oraz kontaktów dotyczących prezentowanego kierunku studiów.
    Oświadczam również, że przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści moich danych
    osobowych i ich usunięcia bądź poprawiania. (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

    Polityka prywatności