Wiktoria Rogaska

Doświadczenie zawodowe:

Wiktoria ma doświadczenie w energetyce odnawialnej, postępowaniach cywilnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych w sektorze energetycznym, a także w sprawach karnych białych kołnierzyków.

Obywatelstwo:

polskie