Wiktoria Rogaska

Doświadczenie zawodowe:

Wiktoria Rogaska jest adwokatem na stanowisku Counsel w Zespole Energetyki Odnawialnej w kancelarii prawnej DWF Jamka sp.k. Doradza inwestorom w zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności w zakresie lądowej energetyki wiatrowej, morskiej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, w całym procesie inwestycyjnym w Polsce. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących kwestii środowiskowych, procesu uzyskiwania pozwoleń, kwestii regulacyjnych, jak również kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego. Aktywnie uczestniczy jako prelegent w licznych konferencjach dotyczących zagadnień związanych z energią odnawialną.

Obywatelstwo:

polskie