Paweł Skowroński

Doświadczenie zawodowe:

Docent w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (od 2021 i nadal), Prezes Zarządu SPIE Elbud Gdańsk S.A. (od 2013 i nadal), Dyrektor Generalny Dywizji Operacyjnej Central Europe w Grupie SPIE (od 2018 i nadal), Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (2011-2012), Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Vattenfall Poland (2007-2012), Prezes Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. (2006-2007), Prezes Zarządu Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (2003-2006).

Tematyka prac badawczo-naukowych:

• Rynek energii elektrycznej. Prognozowanie zapotrzebowania na energię, cen energii, wykorzystania źródeł.
• Wytwarzanie, przesył i użytkowanie ciepła sieciowego. Perspektywiczne rozwiązania technologiczne w ciepłownictwie i szeroko rozumianej energetyce.
• Budowa i modernizacja układów cieplnych – elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni i sieci ciepłowniczych. Koncepcje techniczne, analizy ekonomiczno-finansowe, planowanie inwestycji energetycznych. Współpraca elektrowni konwencjonalnych z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej
• Modelowanie matematyczne systemów energo-technologicznych.
• Montaż instalacji energetycznych – elektrowni, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
• Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami w sektorze elektroenergetycznym, ciepłowniczym i budownictwa energetycznego.

Uzyskał nagrody tj. Nagroda Rektora za działalność dydaktyczną (2012), Nagroda Złotej Kredy dla najlepszego wykładowcy na Wydziale MEiL (2011), Nagroda Złotej Kredy dla najlepszego wykładowcy na Wydziale MEiL (2013).

Obywatelstwo:

polskie