Paweł Ruszkowski

Doświadczenie zawodowe:

Socjolog, wykładowca w Collegium Civitas. Kierownik Centrum Ekspertyz Collegium Civitas. Koordynator Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, obejmującego ponad 40 ekspertów w zakresie energetyki, polityki energetycznej, polityki klimatycznej, górnictwa, elektroenergetyki i OZE.

Naukowo zajmuje się socjologią polityki i socjologią gospodarki. W szczególności specjalizuje się w kwestiach dotyczących: polskiej sceny politycznej, związków zawodowych, spółek pracowniczych, dialogu społecznego.

Wybrane doświadczenia badawcze: Dysfunkcjonalne grupy interesów w elektroenergetyce (2006-2007, grant MNiSW); Oblicza polskiego konserwatyzmu (2008-2010, grant MNiSW); Pokolenie JPII: świadomość polskiej młodzieży po śmierci Jana Pawła II (2007-2008, grant MNiSW); Spółki pracownicze – przepis na sukces (2011-2014, projekt WND – POKL); Prywatyzacja pracownicza w Kopalni Soli „Kłodawa” (2014-2015).

Wybrane publikacje:
Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego a klasy i warstwy społeczne (wraz z A. Przestalskim i P. Maranowskim, 2020).
Spółki pracownicze. Przepis na sukces (2014).
Segmentacja społeczeństwa polskiego (2012).
Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych (2010).
Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki (2009).
Dylematy światopoglądowe młodzieży (2009).
JPII. Pokolenie czy mozaika wartości? (2006).
Socjologia zmiany systemowej w gospodarce (2004).

Obywatelstwo:

polskie