Program studiów

Program studiów

Program studiów składa się z dwóch części – pierwszy semestr to przedmioty menedżerskie, drugi oraz trzeci zaś poświęcony jest przedmiotom ogólnomenedżerskim oraz zagłębieniu się w wybraną specjalizację. W pierwszym semestrze wszystkie polskojęzyczne programy MBA (MBA Cybersecurity Management, MBA Artificial Intelligence and Digital TransformationMBA Artificial Intelligence, Finance & TechnologyMBA Kaizen Industry 4.0) mają zajęcia wspólnie, aby dać słuchaczom możliwość wymiany doświadczeń z różnych branż oraz poszerzenia horyzontów. W pierwszej kolejności słuchacze stają się dobrymi menedżerami, a następnie specjalistami.

Przedmioty menedżerskie MBA Kaizen Industry 4.0

 

Sesja networkingowa

OTOCZENIE GOSPODARCZE

1. Mikroekonomia
2. Makroekonomia i globalny kryzys finansowy

 

MARKETING

1. Marketing
2. Brand Pro – gra symulacyjna
3. Zarządzanie marką i wizerunkiem
4. Public Relations

 

STRATEGIA

1. Strategia
2.ESG – wyzwania współczesnego świata
3. Implementacja strategii i kontrola zarządcza

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

1. Zachowania w organizacji
2. Dysfunkcje w pracy zespołowej- diagnoza i przeciwdziałanie
3. Psychologia zarządzania i zarządzanie zmianą

 

FINANSE

1. Wprowadzenie do finansów
2. Rachunkowość zarządcza
3. Interpretacja sprawozdań finansowych
4. Zarządzanie finansami
5. Instrumenty finansowe

 

NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACYJNOŚĆ

1.Przedsiębiorczość startupowa
2.Wprowadzenie do transformacji cyfrowej
3.Systemy Informacyjne Biznesu
4.Projektowanie Produktu Cyfrowego i architektury IT w start-up’ach

 

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

1. Zarządzanie procesami: doskonałość operacyjna
2. Wprowadzenie do zarządzania projektami
3. Zarządzanie projektami
4. Cyberbezpieczeństwo

 

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO (PRO)

1. Speed meeting – poznajmy się!
2. Zarządzanie a przywództwo – lider wobec wyzwań współczesnego świata
3. Rozwijanie ludzi w organizacji
4. Motywowanie i angażowanie ludzi
5. Władza w organizacji i taktyki wpływu lidera
6. Nowoczesne przywództwo
7. Sztuka prezentacji

 

ETYKA W BIZNESIE

1. Etyka w biznesie

 

Przedmioty specjalizacyjne MBA Kaizen Industry 4.0 

 

KAIZEN STRATEGY DEVELOPMENT

1. Value Stream Analysis
2. Strategy Review
3. Hoshin Planning
4. Hoshin Review
5. Agile Organisation

 

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE W INDUSTRY 4.0 – WDROŻENIA I OCZEKIWANE EFEKTY (1)

1. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (WR, AR);
2. Sztuczna Inteligencja, Uczenie Maszynowe  (AI, Machine Learning);
3. Block-chain i jego zastosowanie w łańcuchach dostaw;
4. Relacje – człowiek – robot.
5. Jaka zmiana technologii dla Industry 5.0

 

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE W INDUSTRY 4.0 –WDROŻENIA I OCZEKIWANE EFEKTY (2)

1. Cloud Computing & Cloud Manufacturing;
2. Internet Rzeczy;
3. Technologie bezprzewodowe (w tym identyfikacja: RFID NFC i in.);
4. Jaka zmiana technologii dla Industry 5.0?

 

KAIZEN TRANSFORMATION (1)

1. Kaizen Principles
2. Daily Kaizen
3. Project Kaizen
4. Kaizen Leadership

 

KAIZEN TRANSFORMATION (2)

1. Kaizen Transformation Audit
2. Kobetsu Kaizen – strukturalne rozwiązywanie problemów

 

MENADŻER 5.0 / KOMPETENCJE 5.0

1. Wymagania stawiane pracownikom w kontekście Industry 4.0;
2. Zarządzanie personelem w kontekście Indutry 5.0;
3. Zarządzanie zmianą;
4. Czy autumatyzacja zagraża człowiekowi?
5. Synergia maszyn i ludzi

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY TRANSFORMACJI KAIZEN

1. Przegląd najlepszych praktyk Kaizen z Polski i ze świata
2. Wyzwania stojące przed transformacją Kaizen

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA INDUSTRY 4.0

1. Przegląd studiów przypadku Industry 4.0 z Polski i ze świata
2. Wyzwania stojące przed Industry 4.0

 

WCM – PODSTAWY I PRAKTYKA WDRAŻANIA

1. Przegląd podstawowych koncepcji WCM
2. Praktyka wdrażania WCM case studies

 

Projekt końcowy

SEMINARIUM/PRACA GRUPOWA

Celem projektu końcowego jest zintegrowanie wiedzy i umiejętności uzyskanych i rozwiniętych podczas studiów MBA z doświadczeniem zawodowym słuchaczy.

Rekrutacja trwa!

>>APLIKUJ TERAZ!


Webinar informacyjny:

18 września, godz.17:00

>>ZAPISZ SIĘ!

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: ok. 433 h (3 semestry)


Początek zajęć: 4 października 2024


Godziny zajęć:
piątek: 16:00 – 20:15
sobota: 09:00– 17:30
niedziela: 09:00 – 16:30

Sesje wykładowe: min. 2/msc


>>> sprawdź terminy zjazdów 2024/2025


contact- ikonka

mbakaizen.biznes@pw.edu.pl
+ 48 22 234 70 89

prof. Mariusz Bednarek
Koordynator Akademicki programu
MBA Kaizen Industry 4.0
Prezes Instytutu Industry 4.0

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89