Program studiów

Program studiów

Program studiów składa się z dwóch części – pierwszy semestr to przedmioty ogólnomenedżerskie, drugi oraz trzeci zaś poświęcony jest przedmiotom ogólnomenedżerskim oraz zagłębieniu się w wybraną specjalizację. W pierwszym semestrze wszystkie polskojęzyczne programy MBA (MBA Cybersecurity Management, MBA Digital TransformationMBA Finance & TechnologyMBA Kaizen Industry 4.0) mają zajęcia wspólnie, aby dać możliwość słuchaczom wymiany doświadczeń z różnych branż oraz poszerzenia horyzontów. W pierwszej kolejności słuchacze stają się dobrymi menedżerami, a następnie specjalistami.

Przedmioty ogólnomenadżerskie MBA Kaizen Industry 4.0

 

Sesja networkingowa

OTOCZENIE GOSPODARCZE

1. Mikroekonomia
2. Makroekonomia i globalny kryzys finansowy

 

MARKETING

1. Marketing
2. Brand Pro – gra symulacyjna
3. Zarządzanie marką i wizerunkiem
4. Public Relations

 

STRATEGIA

1. Strategia
2. CSR
3. Implementacja strategii i kontrola zarządcza

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

1. Zachowania w organizacji
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Zarządzanie zmianą

 

FINANSE

1. Wprowadzenie do finansów
2. Rachunkowość zarządcza
3. Interpretacja sprawozdań finansowych
4. Zarządzanie finansami
5. Instrumenty finansowe

 

NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACYJNOŚĆ

1. Przedsiębiorczość startupowa
2. Systemy Informacji Biznesowej
3. Źródła wiedzy w internecie
Systemy i architektury IT w start-up’ach

 

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

1. Zarządzania procesami: Standardy i praktyka
2. Wprowadzenie do zarządzania projektami
3. Zarządzanie projektami
4. Cyberbezpieczeństwo

 

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO

1. Warsztat diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerskich
2. Nowoczesne przywództwo – wykład inspiracyjny
3. Sztuka prezentacji

 

ETYKA W BIZNESIE

1. Etyka w biznesie

 

Przedmioty specjalizacyjne MBA Kaizen Industry 4.0 

 

KAIZEN STRATEGY DEVELOPMENT

1. Value Stream Analysis
2. Strategy Review
3. Hoshin Planning
4. Hoshin Review
5. Agile Organisation

 

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE W INDUSTRY 4.0 – WDROŻENIA I OCZEKIWANE EFEKTY (1)

1. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (WR, AR);
2. Sztuczna Inteligencja, Maszynowe Uczenie się (AI, ML);
3. Block-chain i jego zastosowanie w łańcuchach dostaw;
4. Relacje – człowiek – robot.
5. Jaka zmiana technologii dla Industry 5.0

 

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE W INDUSTRY 4.0 –WDROŻENIA I OCZEKIWANE EFEKTY (2)

1. Cloud Computing & Cloud Manufacturing;
2. Internet Rzeczy;
3. Technologie bezprzewodowe (w tym identyfikacja : RFID NFC i in.);
4. Jaka zmiana technologii dla Industry 5.0?

 

KAIZEN TRANSFORMATION (1)

1. Kaizen Principles
2. Daily Kaizen
3. Project Kaizen
4. Kaizen Leadership

 

KAIZEN TRANSFORMATION (2)

1. Kaizen Transformation Audit
2. Kobetsu Kaizen – strukturalne rozwiązywanie problemów

 

MENADŻER 5.0 / KOMPETENCJE 5.0

1. Wymagania stawiane pracownikom w kontekście Industry 4.0;
2. Zarządzanie personelem w kontekście Indutry 5.0;
3. Zarządzanie zmianą;
4. Czy autumatyzacja zagraża człowiekowi?
5. Synergia maszyn i ludzi

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY TRANSFORMACJI KAIZEN

1. Przegląd najlepszych praktyk Kaizen z Polski i ze świata
2. Wyzwania stojąceprzed transformacją Kaizen

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA INDUSTRY 4.0

1. Przegląd studiów przypadku Industry 4.0 z Polski i ze świata
2. Wyzwania stojąceprzed Industry 4.0

 

WCM – PODSTAWY I PRAKTYKA WDRAŻANIA

1. Przegląd podstawowych koncepcji WCM
2. Praktyka wdrażania WCM case studies

Projekt końcowy

webinar

Trwa rekrutacja!

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: ok. 431 h (3 semestry)


Początek zajęć: 7 października 2022


Godziny zajęć:
piątek: 16:00 – 20:15
sobota: 09:00– 17:15
niedziela: 09:00 – 16:15

Sesje wykładowe: min. 2/msc


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

mbakaizen@biznes.edu.pl
+ 48 22 234 70 89

prof. Mariusz Bednarek
Koordynator Akademicki programu
MBA Kaizen Industry 4.0
Wiceprezes Instytutu Industry 4.0

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89