Partnerzy

Partnerzy

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej i Instytut Energetyki Odnawialnej z przyjemnością informują o nawiązaniu współpracy.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO)

Założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza/think-tank. W sposób ciągły monitoruje politykę energetyczną, prawo, wpływ polityki, regulacji i rozwoju technologii na koszty energii i opłacalność inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Jest  pierwszym prywatnym instytutem naukowo-wdrożeniowym w Polsce w obszarze energetyki. Ocenia odnawialne zasoby energii, projektuje farmy wiatrowe i fotowoltaiczne i weryfikuje ich produktywność. W zespole IEO powstał pierwszy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, założenia do wprowadzenia systemu zielonych certyfikatów i systemu aukcyjnego.

IEO, po raz pierwszy w Polsce zastosował metodę LCOE oceny kosztów wytwarzania  energii z OZE (oraz z paliw kopalnych i energii jądrowej), rozwinął modele ekonometryczne do prognoz cen energii elektrycznej oraz ciepła. Wyniki analiz ekonomicznych i prognoz wprowadza do innowacyjnych modeli biznesowych (współpracuje z inwestorami i producentami urządzeń dla OZE). Od kilku lat specjalizuje się w wyszukiwaniu kolejnych nisz rynkowych (biznesowy prosument biznesowy, wielkoskalowe inwestycje w famy wiatrowe i fotowoltaiczne, umowy PPA na sprzedaż energii z OZE, integracja rynków energii elektrycznej i ciepła z OZE z wykorzystaniem  magazynów ciepła), w których możliwy jest rozwój OZE bez systemów wsparcia. W sposób ciągły monitoruje rynek OZE oraz działania administracji państwowej w formule „watchdog”.

IEO ocenia odnawialne zasoby energii, projektuje farmy wiatrowe i fotowoltaiczne i weryfikuje ich produktywność,  ma bardzo duże doświadczenie w uczestniczeniu w procesach biznesowych charakterze doradcy biznesowego (due-diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej realizowanych przez firmy i samorządy oraz w projektach badawczych i demonstracyjnych realizowanych w programach badawczych UE. IEO zrealizował kilkadziesiąt ekspertyz i analiz nt. rynku energii, modeli biznesowych w energetyce odnawialnej oraz analiz ekonomicznych i prognoz energetycznych dla instytucji państwowych (ministerstwa, Sejm, Senat, NIK), samorządowych (urzędy marszałkowskie, konwent Marszałków, związki miast i gmin), Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Banku Światowego oraz dla klientów biznesowych oraz dziesiątki międzynarodowych  programów badawczych. Od siedmiu lat IEO wydaje coroczny raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce” i  współprowadzi studia podyplomowe.

 

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Lider edukacji menedżerskiej w Polsce z 30-letnią tradycją współpracy z renomowanymi uczelniami założycielskimi: HEC School of Management Paris, London Business School oraz NHH – Norwegian School of Economics z siedzibą w Bergen. Szkoła Biznesu może poszczycić się międzynarodową akredytacją dla programu EMBA – EFMD, plasuje się w czołówkach polskich rankingów MBA, została także doceniona w rankingach międzynarodowych. W jej ofercie znajdują się wysokojakościowe programy podyplomowe takie jak prestiżowe studia Executive MBA, Akademia Psychologii Przywództwa, Total Design Management, Studium Farmakoekonomiki czy też programy zamknięte dla firm: od studiów podyplomowych „in-house” po krótsze formy szkoleniowe. Wykładowcy to zarówno profesorowie ze szkół o światowej renomie z doświadczeniem biznesowym, jak i praktycy z międzynarodowych firm.

 

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: 180h


Start zajęć: 19 października 2024


Godziny zajęć:
sobota: 09:00– 16:15
niedziela: 09:00 – 16:15

Sesje wykładowe: 1-2/msc


energetyka.biznes@pw.edu.pl

+48 22 234 70 82

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89