Marek Gliwny

Doświadczenie zawodowe:

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w środowisku międzynarodowym w branży bankowej. Jako certyfikowany trener biznesu specjalizuje się w prowadzeniu projektów rozwojowych dla menedżerów i ekspertów z różnych branż (ponad 2000 godzin na sali szkoleniowej). Konsultant w zakresie zarządzania sprzedażą, komunikacji i negocjacji, motywacji i zaangażowania oraz zmiany kultury organizacyjnej i poprawy zaangażowania pracowników. Ekspert w zakresie rozwoju świadomości biznesowej (business acumen). Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy cech psychologicznych i predyspozycji zawodowych w oparciu o uznane narzędzia Pracowni Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mentor i coach działający w oparciu o pracę na zasobach w nurcie psychologii pozytywnej i ACT.

Obywatelstwo:

polskie