Prof. dr hab. Marcin Czech

Doświadczenie zawodowe:

Marcin Czech jest profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wykładowcą i profesorem Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (habilitował się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, jest absolwentem programu MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa. Odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University,  University of Liverpool  w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie.

Ma dwie specjalizacje lekarskie – z epidemiologii i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji, Studium Farmakoekonomiki, HTA i Prawa Farmaceutycznego, gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pracując prawie 10 lat współtworzył Zakład Farmakoekonomiki, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Collegium Medicum UKSW oraz jako wizytujący profesor na Uniwersytecie w Sofii i na Uniwersytecie w Astanie. Zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownika Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka, jest członkiem Rady Naukowej oraz zasiada w Komisji Etyki Instytutu. 

W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia. 

Jest autorem ponad 300 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno w czasopismach zagranicznych jak i polskich. Był promotorem ponad 150 prac magisterskich i dyplomowych, jest członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, grup roboczych, rad redakcyjnych oraz naukowych czasopism specjalistycznych, pełni rolę recenzenta prac badawczych (m.in. jako ekspert Narodowego Centrum Nauki, Agencji Badań Medycznych), prac doktorskich i książek, artykułów naukowych, brał udział w realizacji grantów naukowych m. in. pochodzących z Unii Europejskiej. 

Pracował w międzynarodowym środowisku biznesowym i doradczym odpowiadając za kwestie związane z ekonomiką zdrowia oraz Real World Evidence.

Został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny oraz nagrodą „Best and Brightest” firmy PwC, w rankingu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2018 roku zajął 3 miejsce.

Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, zasiada we władzach Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej oraz Prezydium Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta. 

Obywatelstwo:

polskie