dr hab. Maciej Niewada

Doświadczenie zawodowe:

Dr hab. n. med. Maciej Niewada jest specjalistą farmakologii klinicznej, wykładowcą Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, adiunktem w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Maciej Niewada był członkiem, założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (2016-2020). Prowadzi firmę konsultingową HealthQuest.
Zainteresowania naukowe: ocena technologii medycznych, farmakoepidemiologia, profilaktyka chorób naczyniowych mózgu.

Obywatelstwo:

polskie